👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2022-01-10 11:29 i Victoriaskolan Grundskolor
Vi har arbetat med Förklarande faktatexter utifrån Klara Svenska och ska nu skriva en egen förklarande faktatext.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer arbeta med hur en förklarande faktatext är uppbygd och ni ska även få skriva en egen förklarande faktatext. Ni ska sedan redovisa detta inför klassen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande: 

- läsa faktatexter

- se hur en faktatext är uppbyggd

- skriva en egen faktatext

- redovisa din faktatext muntligt med bildstöd

 

Uppgifter

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext

Visar grundläggande kunskaper
Visar goda/relativt utvecklade kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Innehåll
- rubriker - jämförelse - faktaruta - ordförklaringar - bild och bildtext
Du har med något (1-2) typiskt särdrag som brukar finnas med i en faktatext
Du har med några typiska särdrag (2-3) som brukar finnas med i en faktatext. Minst två av dem har samband med din text.
Du har med flera typiska särdrag (fler än 3) som brukar finnas med i en faktatext och somhar samband med din text.
Struktur
Rubrik Underrubriker Bilder och bildtext
Du har en rubrik som talar om vad din faktatext handlar om. Du glömmer ibland att ta nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en passande rubrik till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker men det är inte alltid som innehållet i stycket passar med rubriken. Du tar ibland nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en rubrik som väcker intresse och passar till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker som passar till just den delen. Du har en korrekt styckeindelning.
Språk och stil
Begrepp typiska för faktatexter
Din text innehåller några typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Ibland används begreppen felaktigt
Din text innehåller flera typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Oftast blir användningen korrekt Du förklarar inte alltid dessa uttryck/begrepp.
Du använder ord och begrepp på ett korrekt sätt och det bidrar till att din faktatext får ett bra flyt Du förklarar dessa uttryck/begrepp.
Stor/liten bokstav
Du använde stor bokstav på namn och i början av meningar.
Meningsbyggnad
Dina meningar blir oftast rätt med punkt på rätt ställe. De fel som smyger sig in stör inte förståelsen av texten.
Du strävar efter att använder dig av komma i meningarna, t ex före ord som men, eftersom. Ibland blir det fel. Du binder ihop meningar med komma istället för att använda och som bindeord.
Du är säker på att skriva korrekta meningar och du kan oftast använda dig av komma på rätt sätt.

Sv
Faktatext - kriterier

Kriterier

Inte än
Ofta
Ja
Har texten en passande rubrik?
Har texten en inledning?
Har texten underrubriker?
Innehåller texten tidsord och förklarande ord?
Innehåller texten ämnesspecifika ord?
Beskrivs förloppet i en logisk ordning?
Har texten en avslutning?
Finns det förklarande bilder och figurer?

Sv
Muntlig presentation

Du behöver träna mer
Godkänd
Högre kunskaper
Struktur
Du har en röd tråd som gör det lätt för publiken att hänga med. Du försöker få till en inledning och en medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning och medveten avslutning.
Innehåll
Du har ett bra innehåll. Du har försökt få till en god helhetsbild.
Du har ett genomarbetat innehåll. Du ger en god helhetsbild av ditt ämne, men du har också några detaljer/exempel för en större förståelse.
Framförande
Du presenterar ditt arbete på ett sätt som gör att andra tydligt förstår vad det handlar om.
Du är engagerad och påläst vid din muntliga presentation.
Ögonkontakt
Du är förberedd, använder stödord och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa stödorden och tala mer fritt och har god ögonkontakt med publiken.
Språk
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Du förklarar vissa svåra ord eller begrepp som hör till ämnet.
Du använder helt ditt eget språk och varierar det på ett bra sätt. Du förklarar svåra ord och begrepp.
Rösten
Du talar tydligt.
Du talar tydligt och har ett varierat röstläge.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare