👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för rutinsituationer avdelning Trollet

Skapad 2022-01-10 12:58 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Pedagogisk planering gällande struktur, bemötande och undervisning i rutinssituationer. Används även som underlag till LMD (lärmiljödialoger)

Innehåll

Diskutera och dokumentera kort hur ni på avdelningen arbetar med den fysiska miljön och skapar samsyn kring den undervisande lärmiljö i de olika rutinsituationerna. 
Under varje rubrik beskriver ni varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, hur länge, vad göra sen. Utgå från den barngrupp ni har idag. Kom ihåg det visuella stödet. 

 

Lämning/hämtning:

Vi har en klocka i hallen som barn och vårdnadshavare plingar i på morgonen när de känner att de vill att en pedagog kommer ut i hallen. Vi upplever att detta fungerar väldigt bra både för oss som är inne på avdelningen med de andra barnen men främst för vårdnadshavare och barn som får en stund för sig själva och får sällskap först när de är redo.

Beroende på hur många barn vi har till frukost går antingen en pedagog ut och tar emot medan den andra är kvar med övriga barn, eller så kommer barnet och vårdnadshavaren in i köket där en pedagog sitter och äter med några barn om det är så att vi behöver sitta vid två bord. 

Vissa barn har sina särskilda rutiner vid främst lämningen på morgonen och vi pedagoger bemöter dessa för att skapa en bra start på dagen för både barn och vårdnadshavare. Om barnet behöver hjälp att komma igång med en aktivitet så ger vi dem stöttning.

Vid hämtning är vårt mål att ha något att berätta om barnets dag, detta för att vårdnadshavarna ska ha något som grund för att sedan låta barnen berätta vidare om sin dag. 

 

Matsituationer:

Vi har valt att sitta vid tre bord i tre olika rum när vi äter lunch samt ha bestämda platser, däremot har vi fria platser vid frukost och mellanmål som vi oftast äter vid två bord. Vi upplever att det är en trygghet för barnen att veta var de ska sitta och med vilka. Vi har då även kunnat placera barnen utifrån vilka som fungerar bra tillsammans för att skapa förutsättningar för en bra måltid. Vi pedagoger roterar så att vi får sitta med alla barn under terminen. Märker vi att det inte fungerar bra vid något bord funderar vi på om någon annan kombination skulle fungera bättre och testar den varianten.

Vi har valt att låta barnen sköta dukningen själva när de kommer in från utevistelse, det medför att alla barn får fundera vad de behöver för att äta sin måltid och det går inte åt en pedagog enkom för dukning utan den tiden kan vi ge barnen. 

Efter lunch går barnen och skrapar sin tallrik, ställer sakerna på vagnen för att sedan gå och tvätta händerna. Den som blir färdig först tar rollen som lots i hallen och hjälper barnen att hålla tråden, var de på väg att tvätta händerna eller läsa en bok osv. Lotsen leder även barnen i rätt riktning efter handtvättningen då vi har 4 olika samlingsgrupper som barnen ska till.

 

Hygien:

Blöjor

Bortsett från de självklara bytena ser vi över behov av byte på morgonen innan utgång, vid ingång före lunch och före mellanmålet. Vi uppmuntrar barnen att byta själva när de bara har kissat, de flesta har up&go så de kan ta av sig den gamla blöjan, slänga i soporna och sedan ta på sig en ny blöja. Här ser vi en stor möjlighet till lärande. Den som går in först tar blöjorna när nästa person kommer in i hallen. Vi försöker dock bemöta om barnen har önskemål om en speciell person ska byta blöjan och även hjälpa till på toaletten. Vi brukar även avvakta när det är nya vikarier tills barnen lärt känna dem.

Toalett

Vi uppmuntrar barnen att gå och prova på toaletten innan vi ska gå ut även om de hävdar att de nyligen varit, en del barn behöver påminnas under dagen i övrigt också för att inte glömma bort i leken. Vid toaletterna sitter bildstöd för att hjälpa barnen att komma ihåg de olika stegen. Vi anser att det är viktigt att respektera barnens önskemål om öppen/stängd dörr och vi har även en toalett som är låsbar som barnen har möjlighet att använda. 

Handtvätt

Vi påminner barnen om handtvätt vid ingång, före måltider, efter pyssel eller annat som kan göra att behovet uppstår. Vid speglarna sitter bildstöd för att hjälpa barnen att komma ihåg de olika stegen.

 

Vila:

Barnen sover i vagnar utanför vårt köksfönster. En person följer med barnen till hallen och hjälper dem med påklädning innan de läggs i sina vagnar. Vagnarna körs fram innan vi går in så de står redo utanför dörren. Eftersom vi har dem precis utanför köksfönstret så lägger vi bara barnen i vagnen och ställer dem där, vi står inte kvar ute och gungar vagn för att de ska somna. Barnen har ofta en angiven tid där de ska väckas, en person går då ut och kör runt vagnen och lyfter in barnet till vår soffa där de får sitta och vakna till lite. 

 

Påklädning/avklädning:

För att skapa ett lugn och kunna ge barnen tid att klä på sig i lugn och ro tar vi med barnen ut i hallen i mindre grupper, en personal är med där som stöd. Den gruppen går sen ut och nästa personal går ut i hallen med en ny grupp barn osv. I hallen klär barnen på sig själva, vi har påklädningsschema där barnen kan titta vad som behövs och i vilken ordning barnen ska ta på kläderna, vi har även en spegel för att de ska kunna se om något plagg saknas. Vi uppmuntrar alla barn att klä på sig själva och uppmuntrar dem att be om hjälp när de behöver det. De äldsta barnen får förtroendet att gå ut en stund i väntan på oss andra för att vi inte ska bli för många i hallen och barnen blir varma. Det finns en liten pall i hallen för de barn som inte når till sin hylla. Vi uppmuntrar dem att hjälpa varandra, barnet som lyckas hjälpa kompisen blir stolt.

Vid avklädning går en personal in med en mindre grupp barn, de yngsta brukar börja som ska vidare till blöjbyte. Barnen tar av sig skor/stövlar innanför dörren med hjälp av stövelknekten och lämnar plats åt nästa barn som står utanför i en kö. Barnet säger åt kompisen som är på tur utanför. De tar av sig kläder och hänger/lägger upp på hyllan. Vi ger barnen tid att klä av sig, att bli självständig är en viktig process och vi finns och stöttar och peppar och ibland bara ger väldigt god tid. Det kan absolut vara tålamodskrävande för både barn och pedagog men vi tror att det lönar sig i längden att orka vänta ut redan från början.

 

Samling:

Före lunch har vi en kortare samling för att samla ihop oss medan en personal hämtar maten. Den här samlingen är inte planerad så till vida att vi har detaljplanerat den, men vi har ofta sångstund och pratar om vad som aktuellt för dagen. Då är vi alla barn tillsammans så att de får en stund som grupp och även en träning i att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Det är ingen speciell pedagog som håller i samlingen utan det funkar bra att vi alternerar. När personen som hämtat mat ställt fram på bordet så går den in och presenterar maten och berättar vilket bord/vilka barn som får gå först.

 

Undervisning ute:

Vi har skogen på vårt schema på torsdagar då vi arbetar med olika djur som barnen har varit med och röstat fram. Barnen uppskattar verkligen stunderna i skogen så vi passar på att kombinera det med lite planerad undervisning. En pedagog ansvarar för planering av stunden och vi andra är mer fokuserade på att vara nära barnen. När vi arbetar med djuren så använder vi oss av faktaböcker som vi har med till skogen, vi samlar även ihop barnens frågor kring varje djur och samlas sedan inne före lunch och forskar rätt på svaren vi inte hittat i böckerna via lärplattan. Ibland har vi planerade lekar för att öva på att ta instruktioner, vi försöker också få in en stund med fri lek varje gång och passar då på att observera barnens lek och sociala samspel. Det förekommer såklart även spontan undervisning utomhus på gården, både barninitierad och vuxeninitierad. 

 

Barninitierad lek ("fri lek)

I dagsläget har vi en barngrupp som är väldigt bra på att sysselsätta sig tillsammans. Dels leker de bra i mindre konstellationer, både rollekar och bygg- & konstruktionslekar men de är även kreativa och många barn sitter gärna och pärlar eller ritar tillsammans. Vår roll är att finnas där när vi ser att de behöver stöttning, det kan vara alltifrån att medla i en konflikt till att hjälpa till att räkna pärlor så det blir rätt enligt mönstret. Ibland blir vi bjudna på en kopp kaffe eller te i hemvrån som finns i vårt kök eller så hjälper vi till att hitta rätt bitar till tågbanan för att få den att gå ihop. Många barn älskar också att höra bok så när vi slår oss ned i soffan för att kolla in tågbanan framför brukar det komma något barn med en bok och krypa upp bredvid. De äldre barnen börjar söka sig till vrår där de får vara lite i fred från de yngre (och oss pedagoger) vi försöker erbjuda dem det men har också öronen lite extra vaksamma för att höra vad som pågår. 

 

Vuxeninitierad lek; 

Det här är vårt utvecklingsområde på Trollet, eftersom barnen leker så bra tillsammans så är vi lite klena på att dra igång lekar under den tiden på dagen som inte är planerade samlingar. Ibland åker högtalaren fram och det blir favoritmusik på gården, då dansas det loss rejält och en stor del av barngruppen är med och dansar. Det blir också en del sandlådebakning eller balansgång på sandlådekanten. Vi tänker att vi ska bli bättre på att dra igång lite regellekar när vi är ute, under hökens vingar kom, kom alla mina barn osv. Många barn behöver träna på instruktioner och det är ett perfekt tillfälle för det samt lära känna de andra barnen på gården, kanske hitta en ny kompis. 

 

Planerad undervisning:

Just nu har vi flera olika planerade undervisningssituationer under en vecka; Bornholm, språkgympa, lekhallsdagar, skogen, Mulle, femårsgrupp, drama & sagostund. Varje grupp har en bestämd pedagog som planerar & leder tillfället. Barnen är indelade i mindre grupper för att kunna lägga nivån rätt och för att ge barnen mer taltid jämfört med att arbeta i större grupper. Är pedagogen borta är tanken att någon annan ska kunna ta del av planering och gå in och ta gruppen istället, men ibland byter vi ut innehållet mot en bokläsning eller lekar som ändå hänger ihop med temat för gruppen. Är det Bornholm så är det viktigaste att barnen får möta språket, inte att det är exakt den veckans ramsa. Den här terminen har vi förlagt Bornholm efter lunch och de flesta andra grupper på förmiddagarna någon gång mellan 9-11 då vi har de flesta barn närvarande. Vi samarbetar med vår grannavdelning och har flera av grupperna tillsammans, detta gör att vi är fler pedagoger och därför blir det fler och mindre grupper. Våra grupper har alltid samma platser som de träffas på, detta gör att barnen vet precis var de ska ta vägen samt vänjer sig med rummet så att de kan ha fokus på själva undervisningssituationen. Längden på de olika grupperna varierar efter barnens behov, uthållighet och intresse, det ska vara roligt att lära sig, börjar det bli tråkigt är det kanske dags att avsluta och strukturera om till nästa träff. Spontan undervisning; 

Just nu skulle jag säga att den största delen av den spontana undervisningen sker genom samtal. Barnen har mycket frågor och funderingar som brukar dyka upp kring måltider till exempel när vi sitter stilla tillsammans. Som pedagog kan man hjälpa till att söka reda på svar med hjälp av plattan eller kanske med egna kunskaper. Det kan också dyka upp helt andra saker än vad vi planerat när vi går till skogen, eller återvinningen som vi pedagoger kan fånga upp och antingen återkoppla till vid annat tillfälle eller prata om där och då. Vi kan börja träna på vår balans när vi ska ta oss fram i skogen, prata om färger när det är dags att plocka undan i sandlådan, prata om vänskap, empati och vad är man när man är snäll egentligen när olika konflikter uppstår under en dag. Det mesta kan omvandlas till undervisning när vi är närvarande pedagoger som verkligen lyssnar på vad barnen säger både med ord och kroppsspråk. Den spontana undervisningen har inte riktigt några gränser när det kommer till när, var, hur, vad eller med vilka. Ska vi svara på frågan varför så är det ju för att visa barnen att vi är intresserade av deras funderingar och vi vill visa dem att deras tankar och funderingar är viktiga, fortsätt vara nyfiken genom livet! 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
  Lpfö 18