👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler (PULS)

Skapad 2022-01-10 13:09 i Bodaskolan Borås Grundskola
Lagar och regler
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Lagar och regler, behövs de verkligen? Är det någon skillnad på en regel och en lag? Vad skulle hända om vi inte hade regler och lagar? Vem är det som bestämmer vilka lagar vi skall ha och vad händer om vi bryter mot lagen? Om ett brott har begåtts, vad händer då?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet ska syfta till att ge eleverna insikter om varför vi har regler och lagar samt berätta om viktiga lagar de bör känna till. Eleverna ska få reflektera över konsekvenserna av brott, hur det påverkar både den enskilda individen, familjen men också samhället i stort. Eleven får lära sig hur det offentliga samhället reder ut brott och beslutar om påföljder. Begrepp som rätt och fel, samvete, rättigheter och skyldigheter tas upp.


Arbetssätt


Du kommer att få: 

 • genomgång på och gemensamt läsa sidorna 38-51 i Samhällskunskap PULS 
 • bearbeta innehållet i texten genom att arbeta i arbetsboken och med reflektionsfrågor
 • delta i gruppdiskussioner
 • arbeta med begrepp inom området lag och rätt

   

  stifta lagar

  snatteri

  misshandel

  medhjälp till brott

  olaga intrång

  häleri

  olaga hot

  barnaga

  yttrandefrihet

  lagar

  grundlagar

  allemansrätt

 


Utvärderingsformer

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • delta aktivt på lektioner
 • samtala och argumentera om varför vi behöver lagar och regler.
 • reflektera över konsekvenser av kriminalitet
 • känna till och kunna använda begrepp
 • visa dina kunskaper i läxförhör och prov

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6