👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditori specialisering

Skapad 2022-01-10 13:14 i Almåsgymnasiet C Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
Kursen berör ämnet desserter och bakverk som är vanligt förekommande om du arbetar i konditori, cafe och hotell bageri samt restaurang. Både klassiska och trendiga desserter.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Yrkesmässig tillverkning av konditoriprodukter inom valt specialområde.
 • Tillvekningens trender och utveckling inom valt specialområde.
 • Utseende- och smaktrender inom valt specialområde.
 • Utformning av recept och arbetsbeskrivningar inom valt specialområde.
 • Ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt tillverkning och förvaring.
 • Paketering och märkning av konditoriprodukter.
 • Hygien och hygienbestämmelser.
 • Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Förändringar av konditoriprodukter i allmänhet och inom valt specialområde genom historien och i olika kulturer.
 •  

Uppgifter

 • Dessert historia

 • Praktiskt prov - egen dessert

Matriser

Bag
Konditori specialisering

konditori specialisering

E
D
C
B
A
Dessert historia - skriftlig inlämning
Eleven beskriver översiktligt konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Praktiskt prov - egen dessert. Skriftlig planering och inköpslista samt genomförande praktiskt sin dessert.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana. Eleven arbetar på ett hygieniskt När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana. Eleven arbetar på ett hygieniskt, När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana. Eleven arbetar på ett hygieniskt, När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Praktiskt arbete-
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana. I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Hygien- praktiskt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Loggbok - utvärdering & resultat
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.