👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Hav & vatten-Östersjön, liv i vatten, vattenexperiment

Skapad 2022-01-11 06:35 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
På Oknö naturförskola arbetar vi med Grön Flagg och har i år valt utvecklingsområdena miljömärkning, återanvändning och loppis/second hand
Förskola
Grön Flagg - Hav & vatten-Östersjön, liv i vatten, vattenexperiment

Innehåll

Var är vi?

Vi har miljömedvetna och nyfikna barn som värnar om vår natur och vår miljö.

Vart ska vi?

Vår förskola ligger kustnära med Östersjön som närmaste granne och vi går till olika platser vid vattnet några gånger i veckan. Vi vill lära barnen mer om Östersjön. Hur påverkar nedskräpning de växter och djur som lever i vårt hav?

Vi vill tillsammans med barnen utveckla en djupare förståelse om vattnets betydelse för människo- och djurlivet och även dess omgivning och naturen.

Vad är nästa steg?

Vårt arbete kring utvecklingsområdet kopplas till vårt arbete med naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta kring Östersjön baserat på barnens tankar och idéer på våra Grön Flagg-råd men även lyfta saker som plast i haven, rent vatten och att städa runt städerna.

Vi utforskar havets ekosystem och vilka djur och växter som lever i vårt hav samt hur de påverkas av nedskräpning. Vi provar olika sätt att rena vatten på.

Vi kommer att arbeta med olika experiment kopplade till vatten, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Hur gick det?

Barnen har fått ökad kunskap om Östersjön och förståelse för hur plast och annat skräp i vattnet, påverkar livet i vattnet. Vi har städat längs stranden på våra promenader och på vår årliga skräpplockardag. På barnens initiativ bjöd vi in daglediga boende på Oknö.

Vi har renat vatten, genom en disktrasa, genom ett kaffefilter och genom en anordning av petflaskor med sten, grus och sand. Barnen enades om att kaffefiltret var det bästa sättet för att rena vatten.

Genom våra experiment - ett slutet kretslopp, vattnets kretslopp och vattenhjul har barnen fått ökad kunskap om naturens kretslopp och naturvetenskapliga fenomen tex. hur flytande vatten övergår till gas (ånga).

 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18