👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Förklarande texter - Vad är orsaken?

Skapad 2022-01-11 13:58 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 Svenska
Hur uppstår en tornado? Varför blir det jordskalv? Vad orsaker en lavin? I en förklarande text får du kunskap om varför eller hur något sker. Sådana här texter läser du ofta på SO- och NO-lektionerna och nu ska du få skriva egna förklarande texter.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2 - 5

 

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig:

  • använda sambandsord för tid och orsak t.ex. efter ett tag, till slut, eftersom, därefter, på grund av
  • binda ihop meningar med huvudsats och bisats t.ex. Det är sommar på södra halvklotet när det är vinter på norra halvklotet.
  • skriva din text i presens
  • skriva en förklarande text om en gejser med rubrik, inledande definition, förklaringar i olika steg samt en avslutande sammanfattning

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid. Du visar vad du kan genom att delta aktivt både muntligt och skriftligt. Slutuppgiften blir din förklarande text om varför en gejser sprutar ånga rakt upp.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att läsa texter om olika naturfenomen, som jordskalv, vulkaner och laviner. Vi går igenom steg för steg hur texterna är uppbyggda med beskrivande verb och sambandsord för tid och orsak. Du kommer att få träna på att skriva texter så att texten blir tydlig och lätt att förstå. Tillsammans  skriver vi och förklarar hur en glaciär bildas och slutligen kommer du att få skriva och förklara varför en gejser sprutar ånga rakt upp i luften.

 

Uppgifter

  • Gejser

Matriser

Sv
Förklarande texter - Vad är orsaken?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik som talar om vad texten handlar om
behöver förbättras
bra
mycket bra
Definition
Jag har en inledning med definition
behöver förbättras
bra
mycket bra
Logiska steg
Jag har skrivit texten i förklarande logiska steg
behöver förbättras
bra
mycket bra
Avslutning
Jag har sammanfattat de viktigaste stegen i ett avslutande stycke
behöver förbättras
bra
mycket bra
Språkliga drag
Jag har skrivit min text i presens
behöver förbättras
bra
mycket bra
Språkliga drag
Jag har använt sambandsord för tid och orsak
behöver förbättras
bra
mycket bra
Språkliga drag
Jag har använt ämnesspecifika ord
behöver förbättras
bra
mycket bra
Språkliga drag
Jag har skrivit minst två sammansatta meningar (med huvudsats och bisats)
behöver förbättras
bra
mycket bra