👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 8 VT22

Skapad 2022-01-11 14:24 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom området samband och förändring repeterar vi procentuell andel samt lär oss om promille-begreppet, hur förändringsfaktor kan användas för att beräkna procentuell förändring, hur algebra och ekvationer kan användas för att lösa problem som innefattar procentuell förändring, samt skillnaden mellan procent och procentenheter. Vidare undersöker vi vad en proportionalitet och linjära samband handlar om samt hur dessa samband kan visas med hjälp av en graf i ett koordinatsystem.

Innehåll

Innehåll:

 • beräkning av andel, delen och det hela i procentform och promilleform
 • hur förändringsfaktor och algebra kan användas för att beräkna procentuell förändring
 • skillnaden mellan procent och procentenheter
 • vad proportionalitet betyder och hur det skiljer sig från ett linjärt samband
 • hur proportionalitet och linjära samband kan visas genom beskrivningar, i tabeller, som formler eller i grafer.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att lösa uppgifter vad gäller procentuell andel och förändring samt visar på olika matematiska samband med hjälp av tabeller, formler och grafer
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

Grovplanering: 

Vecka

Område                                                   

Sidor i PRIO

Sidor I PRIO arbetsbok

8

4.1 Procent och promille

4.2 Förändringsfaktor

134-137

138-141

68-72

73-75

9

4.2 Förändringsfaktor forts.

4.3 Algebra och procent

138-141

142-144

73-75

76-77

10

4.4 Procentenheter

Repetition, procent

145-146

78

11

Test, procent

4.5 Koordinatsystem

 

148-150

 

79-80

12

4.6 Grafer

4.7 Proportionalitet och linjära samband

151-154

155-159

81-82

83-85

13

4.7 Proportionalitet och linjära samband forts

(4.8 Mer om linjära samband)

155-159

160-163

83-85

86-88

14

Repetition + prov

166-173

89-90

Centrala begrepp:

 • andel, del, det hela, procent, promille, procentenhet, förändringsfaktor, koordinatsystem, origo, diagram, graf, proportionalitet, linjärt samband, tabell, formel.

Metoder:

 • kunna beräkna andelen (i procent eller promille), delen eller det hela när två av de andra storheterna är kända.
 • kunna beräkna procentuell förändring med hjälp av förändringsfaktor.
 • kunna beräkna förändring både i procent och procentenheter
 • förstå vad koordinater är i ett koordinatsystem
 • kunna tolka och rita en graf.
 • kunna använda proportionalitet och linjära samband för att exempelvis beräkna en kostnad.

Bedömningsuppgifter:

 • EPA/Inlämningsuppgift
 • Prov

Uppgifter

 • Lektionsuppgift 5/3

 • Lektionsuppgift 12/3

 • Bedömningsuppgift 8A vecka 11-12

Matriser

Ma
Elevmatris, matematik

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.