👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet på Gullvivan

Skapad 2022-01-11 17:08 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för hur vi arbetar på Junibackens förskola, avdelning Gullvivan för att i de nya barngruppen lära känna varandra och skapa trygghet för alla barn och vuxna på avdelningen.

Innehåll

Var är vi?

Våra grundläggande mål är att barnen på förskolan ska känna trygghet, glädje och tillit till sin egen förmåga. Vi vill även att barnen ska uppleva att de duger som de är och att de sätt vi alla är olika på är en tillgång för gruppen. Vi ser att barnen (både nya och "gamla" barn) behöver lära känna varandra, våra nya rutiner samt känna tillhörighet i gruppen, allt för att öka känslan av trygghet - vilken är en förutsättning för att utveckling och lärande ska kunna ske på bästa sätt! Vi arbetar hela tiden utifrån att skapa en trygg miljö för alla barn, men det är extra viktigt vid förändringar, såsom vid introduktion.  

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att alla barn ska lära känna varandra.
 • Att barnen känner sig trygga på avdelningen och förskolan, både i inomhus- och utomhusmiljöer.
 • Att barnen känner sig trygga med avdelningens personal.
 • Att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan.
 • Att alla barn ska känna tillhörighet i barngruppen.
 • Att ge förutsättning för god lek, väcka barnets nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Att alla barn ges möjlighet att påverka sin situation på förskolan.
 • Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Att skapa en miljö som ger barnen bästa möjligheter att känna samhörighet.

Vi strävar efter att: 

 • Skapa en trygg och öppen relation med vårdnadshavare.
 • Få en trygg barngrupp där barnen känner sig hörda och sedda.

Hur gör vi?

- Vi skapar en lugn och harmonisk introduktion där alla pedagoger är delaktiga även om en pedagog har det yttersta ansvaret och är kontaktperson under inskolningen. Detta för att barnen som skolas in ska ha goda möjligheter, att skapa en nära anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall få en god relation med alla pedagoger.

- Vi skapar en lockande miljö där barnen lätt kan se förskolans utbud av material och aktiviteter, för att locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet. Lärandemiljön är föränderlig och omvandlas kontinuerligt utifrån barnens behov.

- Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.

- Vi befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans. 

- Vi ser till att alla barn känner sig sedda och välkomna till förskolan varje dag. Vi är lyhörda inför barnets vilja och lyssnar uppmärksamt när barnen samtalar med oss. 

- Vid terminens start arbetar vi fram tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss. Rutiner, t ex blöjbyten, av- och påklädning och matsituationer, är också tillfällen för lärande. Vi utmanar varje enskilt barn utifrån deras utvecklingsnivå, ger dem tryggheten och glädjen i att känna att de kan, samt ger dem inspiration att försöka klara mer.

- För att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra undervisning under lugnare former delar vi ofta in oss i mindre grupper. 

- För att skapa god lek deltar personal aktivt i leken. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18