Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2012-05-13 11:52 i Lillegårdsskolan Partille
Denna Lpp gjorde vi på temat Vatten i år 4 och innehåller det centrala innehållet vattnets egenskaper och fasövergångar, vattnets kretslopp, olika organismers liv i vatten, kemins och biologins metoder och arbetssätt.
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Utan vatten inget liv!

Innehåll

Syfte

Med kunskaper om naturen, människan, materiens uppbyggnad och oförstörbarhet, får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bildra till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Ur läroplanens centrala innehåll har vi valt att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.

Konkreta mål

Undervisningen skall ge dig möjlighet att:

 • förstå och förklara på molekylnivå hur vatten är uppbyggt, i vilka tre faser vatten förekommer och vilka egenskaper vatten har.
 • förstå och förklara vattnets kretslopp.
 • lära dig namnge några vanligt förekommande växter och djur i sötvatten.
 • förstå och förklara grodans livscykel.
 • söka svar på frågor som har med vatten att göra och granska information kritiskt.
 • göra fältstudier och experiment, ställa hypoteser och dra slutsatser samt dokumentera dina undersökningar.

Undervisning

Vi kommer att:

 • göra en fältstudie i Kåsjön. Där kommer vi att mäta pH, temperatur och siktdjup. Vi kommer att leta efter organismer och försöka namnge dem.
 • göra experiment och dokumentera detta.
 • leta fakta om vatten i olika källor (böcker, film och internet)
 • diskutera och argumentera muntligt och skriftligt

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • samtala om och diskutera frågor som har med vatten att göra
 • söka information och föra resonemang om källornas användbarhet
 • genomföra fältstudier utifrån en given planering och använda specifik utrustning till att göra undersökningar
 • jämföra egna och andras resultat och föra resonemang kring detta som syftar till att utveckla undersökningen
 • dokumentera i text och bild
 • visa dina kunskaper kring människans beroende av och påverkan på naturen med kopplingar till organismers liv och anpassning till olika livsmiljöer genom att använda biologiska begrepp
 • visa dina kunskaper kring vattnets uppbyggnad och egenskaper genom att använda kemiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: