👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading strategies

Skapad 2022-01-12 17:11 i Påarps skola Helsingborg
Practice how to use different kinds of strategies for different kinds of texts you read. You will learn how to ask questions about the texts and how to discuss the texts more in-depth.
Grundskola 7 – 9 Engelska
How does one think out loud when reading? How do you know what kind of questions to ask about the stories you read? We will use these reading strategies and more to dig deeper into the texts we read.

Innehåll

What are we going to do?
We will read short stories and articles using a closed reading method. We will read each text 3 times and work with the text in a different way each time. All of the text, assignments, and lesson schedules can be found in Classroom. We will work with the first text together as an example. In the second text you will work in pairs, and the third text you will do individually for assessment (bedömning).
 
Purpose
The reason why we are working with reading strategies is so that you will be able to read texts and understand the main idea as well as details of the text. By the third time we read the text, we should also be able to discuss it in-depth and ask questions about the text that can help us read between the lines.
 
Assessment (bedömning)
 • Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
 • Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
 • Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
 
You will read a short story and follow the steps in your final assignment. You will have 2 lessons to complete these steps.
1. Read the story and pick out keywords that would help you retell the story.
2. Write down 5-7 questions that you would pose to the story or your own thoughts about the story. Those "think-out-loud" ideas that come as you read the story to help you better understand it.
3. Take notes to show where you can make a connection (c) to the story and where you have figured out those more difficult "read between the lines" surprises in the story (+). 
4. Answer the questions about the story.
 
Schedule
You will have 3 weeks to work with reading strategies. 
 
 

 

  

Uppgifter

 • Reading strategies assessment (bedömning)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9

Matriser

En
Reading strategies

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

En
Reading and using strategies

F
E
C
A
Läsförståelse
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du har inte visat att du kan förstå helheten och tydliga detaljer i texten.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Visa förståelse av texter
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du har inte visat att du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Använda strategier för förståelse av texter
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du har inte visat att du kan använda strategier för att förstå texter.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.