👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvårdnad 1 VO21 - vårterminens planering

Skapad 2022-01-12 20:20 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Omvårdnad
I kursen Omvårdnad 1 ges kunskap både teoretiskt och praktiskt till dig som ska arbeta inom vården, så du kan utföra ett gott arbete.

Innehåll

Välkomna till Omvårdnad 1 21/22

Meetlänk klicka här

Detta är en kursplanering som kommer att uppdateras och redigeras under tiden.

För varje arbetsområde kommer detaljerade planeringar och de kommer att publiceras i Delmoment.
Delmomenten kommer länkas till och uppdateras med information, uppgifter, länkar och matriser osv.

Bedömning kommer att ske i form av:

 • inlämningsuppgifter
 • skriftligt prov
 • praktiska uppgifter
 • grupparbete
 • deltagande på lektion
 • APL

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vecka

Onsdag

Torsdag

2

Kahoot - ord inom vården

Vi läser om aktivering i boken från sid 188.

Gruppdiskussioner om åldrandet

Metodrum och tvätta dockor. 

Sätta upp arbetsmiljöaffischerna i klassrummet.

 

Klassrummet arbetar vi med...

3

Kahoot - ord inom vården

Kahoot om kost och sömn

Kahooten ovan kan köras hemifrån om man är sjuk. Repetera är bra!

Vi ska idag lyssna på en podcast om munhälsa. Ni antecknar under tiden ni lyssnar, sen diskussion.

Trycksårspunkter

Meetlänk klicka här

Gerontologi del 1 - ca. 18 min

Vi ses igen 10.45

Genomgång av klippen, läs era anteckningar

Kost del 1 - ca. 10 min

Ni kollar på kosten innan nästa lektion.

4

Meetlänk klicka här

Gerontologi del 2

Kost del 2

Till dessa genomgångar har ni en uppgift i Classroom som ska göras denna vecka. Sanoma kapitel 9 Personlig vård - aktivering.

Missar man lektioner så måste man ta igen det på egen hand genom att göra det som står här i planeringen, när ni är piggare.

Meetlänk klicka här

Gerontologi del 2

Kost del 2

Till dessa genomgångar har ni en uppgift i Classroom som ska göras denna vecka. Sanoma kapitel 9 Personlig vård - aktivering.

Bilder från boken finns i Classroom

Missar man lektioner så måste man ta igen det på egen hand genom att göra det som står här i planeringen, när ni är piggare.

5

Meetlänk klicka här

Kom i tid och ha kameran på HELA tiden

Idag och imorgon ska ni arbeta med mun- och tandhälsa.

Munvårdsuppgift i Classroom

Protes

Se klippen på tandborstning inför imorgon:

Borsta på annan person

Tandborstning

Tandtråd

Mellanrumsborste

Eltandborste

Meetlänk klicka här

Kom i tid och ha kameran på HELA tiden

Munvårdsuppgift i Classroom

Ni ska borsta tänderna på någon där hemma, förklara stegen när ni utför borstningen också. Ni ska också bli borstade av den personen. Detta kan göras någon gång denna vecka.

Se filmklippen igår hur ni ska gå tillväga. Detta ska filmas och in till mig. Max 7 minuter!

6

Ni har haft i uppgift att lyssna på Kost del 1 och 2 på distanslektioner. 

Nu ska vi börja med en uppgift om kost.

Idag ser vi också klipp om personlyft, som vi ska arbeta med i metodrummet imorgon, torsdag. Är man sjuk kollar man hemma.

Arbeta med Kostuppgiften i klassrummet

Som en paus kolla på filmklipp i Vårdhandboken om hur man tar blodtryck

Metodrum och personlyft med Frida och Bettan

7

Hygien

Fortsättning på Kostområdet

Kolla igenom alla uppgifter i kursen och gör en plan.

Genomgång av APL mappar och APL matriserna med Frida och Bettan.

På em under Bettans lektion kommer ev praktiska moment att utföras med Frida och Kristina

8 LOV

LOV

 

Vecka

Onsdag

Torsdag

12

APL uppgift

Fallet Birgitta

Vårdens historia kort intro

Fallet Birgitta

Kort genomgång av Vårdens historia

13

Lektion inställd - Ni får då tid att arbeta med uppgifter ni inte är klara med. 

Jag är på gymnasiemässan och har därför valt att ställa in lektionen. 

Vårdens historia

- Kända personer

- Farliga sjukdomar

14 Vårdens historia Vårdens historia
15 PÅSKLOV PÅSKLOV
16 Vårdens historia Vårdens historia
17

Vårdens historia repetition - träna tillsammans efter ert dokument i Classroom

Genomgång - Lagar inom vården

Vårdens historia Kunskapstest
18 Föreläsning Palliativ vård

Ni som inte gjort provet vecka 17 ska göra det idag.

Repetition av föresläsningen igår.

19 Vård i livets slutskede och lagar Vård i livets slutskede och lagar
20 Vård i livets slutskede och lagar Kompletteringar och samtal
21

INGEN LEKTION

Jobba på valfri med vad ni vill :) 

Vi vårdlärare har heldag med sambedömningar efter APL

LEDIGA IDAG!!
22

Kompletteringar och samtal

 

Kompletteringar och samtal

 

23 Sista veckan Sista veckan

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uppgifter

 • Omv 1 - Personlig vård , Aktivering

 • Inlämning Personlig vård

 • OMV 1 - Prov "Vårdens historia"

 • Omv 1 - Birgittas kost och träning

 • Omv 1- Personlig vård, Mun- och tandhälsa

 • Omv 1 & Soc1 - APL uppgift våren 2022

 • OMV 1 - Filma tandborstning

 • Omv 1 - Kost och näring

 • Personlig vård - Mun- och tandhälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ergonomiska verktyg, deras funktion och underhåll.
  Omvår  0-0
 • Basala hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0
 • Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi.
  Omvår  0-0
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering.
  Omvår  0-0
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
  Omvår  0-0
 • Observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
  Omvår  0-0
 • Centrala begrepp inom omvårdnad.
  Omvår  0-0
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
  Omvår  0-0
 • Personlig vård, däribland personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination, inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
  Omvår  0-0
 • Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria samt andra relevanta lagar inom området.
  Omvår  0-0
 • Etiska frågeställningar och etiskt förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet.
  Omvår  0-0
 • Omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden.
  Omvår  0-0
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
  Omvår  0-0
 • Datoranvändning och säker informationshantering kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
  Omvår  0-0
 • Arbetsuppgifter som kräver delegering.
  Omvår  0-0
 • Nutritionslära och stimulerad matsituation.
  Omvår  0-0
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Omvår  0-0
 • Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
  Omvår  0-0
 • Medicintekniska och andra hjälpmedel.
  Omvår  0-0
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0

Matriser

Omvår
OMV 1 - Personlig vård

Personlig vård

Övre och nedre hygien. Vikten av att hålla huden i bra skick. Kunskap om munhälsa och munvård, samt hjälpmedel. Kunskap om kost och aktivering, hur man förebygger fallskador och sjukdomar. Kunskap om åldrandets betydelse. Kunskap att inom vården kunna arbeta preventivt och personcentrerat.
 • Omvår  0-0   Personlig vård, däribland personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination, inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Omvår  0-0   Nutritionslära och stimulerad matsituation.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Uppgift - Personlig vård
Metodrummet - tvätta övre och nedre
Metodrummet - borsta tänderna
Metodrummet - Byta blöja och bädda rent

Fallprevention, fysisk aktivitet, åldrande

Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Uppgift - Risker, åldrande, aktivering
Metodrummet - hjälpmedel

Måltider och kosthållning

Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Uppgift om kost och måltider
Metodrummet - matning