👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2022-01-12 20:11 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Värdegrundstema om superhjältar utifrån boken "Handbok för superhjältar".
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska SO (år 1-3)
Vi startar upp terminen med det spännande temat "Superhjältar"! Ni elever kommer att få träffa riktiga superhjältar med olika krafter, ni kommer även att få ta del av högläsning ur "Handbok för superhjältar" och diskussion kring dess innehåll samt läsa på egen hand. Vi ska också arbeta med värdegrundsfrågor genom olika aktiviteter, filmskapande och samarbetsövningar.

Innehåll

Arbetsområde:

Vem bestämmer vem som är en superhjälte? Måste hen vara stark och modig? Eller se ut på ett särskilt sätt? Du som elev kommer i detta tema att få utmana dina tankar om vad en superhjälte  är.

Inom detta arbetsområde använder vi alltså superhjältar som utgångspunkt när vi tränar vår läsning och vårt skrivande samt diskussions- och analysförmåga. Vi kommer även att designa och pyssla, samt arbeta med filmskapande.

Mål för eleven:

Efter detta tema kan du:

 • delta i diskussioner angående superhjältar
 • delta i samarbetsövningar och andra aktiviteter där vi arbetar med värdegrundsfrågor
 • tillverka din egen superhjälte och presentera denna
 • spela in en film med en presentation av din superhjälte tillsammans med ditt team
 • berätta vad vi upplever med de fem sinnena och vilka kroppsdelar som används.

Arbetssätt:

Under temat kommer vi att:

 • lyssna på, läsa och samtala om boken "Handbok för superhjältar" av Elias Våhlund och Agnes Våhlund
 • göra samarbetsövningar
 • Designa vår egen superhjältemask
 • skriva texter om vår superhjälte och därefter presentera denna
 • göra filmer om våra superhjältar

Redovisningsform:

Du kommer att redovisa genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • tillverka din egen superhjälte och skriva en tillhörande text 
 • presentera din superhjälte
 • delta i ditt teams filmskapande
 • Skriva och rita till varje sinne 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och visa att du följer med i bokens handling
 • lära dig nya ord och uttryck och kunna använda dem i olika situationer
 • delta och visa engagemang i samarbetsövningar och andra aktiviteter 
 • framställning och presentation av din egen superhjälte
 • delta och visa engagemang i ditt teams filmskapande
 • kunna återge de fem sinnena och kort berätta om varje sinne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1