👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar - från råvara till färdig produkt

Skapad 2022-01-13 09:43 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 6 Teknik
Vi ska arbeta med uppfinningar och ta reda på hur och när de kom till. Du ska även fördjupa dig i en valfri uppfinning.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser, gör övningar, diskuterar, praktiska uppgifter mm

 

Det här ska du lära dig

Arbeta med:

Ta reda på vem som uppfann visa artefakter.

Exempel på uppfinningar

tekniskamuseet.se

https://www.telenor.se/framtidseffekten/10-uppfinningar-som-forandrat-varlden/

10 BERÖMDA SVENSKA UPPFINNINGAR https://youtu.be/62G-84vwLJI?t=23

 

Bedömning: 

Att kunna ge exempel på och beskriva några uppfinnaren och deras uppfinningar 

Att du kan redovisa på hur några uppfinningar i samhället har förändrats över tid.

Att du kan förklara och identifiera vilket problem din uppfinning skulle lösa samt att fundera på hur du skulle vilja utveckla den vidare.

Begrepp 

 

 • Material kan exempelvis vara ett ämne, en massa eller tillgångar.

 • Transportera betyder att något flyttas, exempelvis skeppas någonstans.

 • Sågverk är en plats där träd blir till plankor.

 • Fabrik är en plats där människor arbetar, exempelvis med att tillverka pennor.

 • Ceder är ett träslag som det bland annat går att tillverka pennor av.

 • Grafit är materialet du skriver med när du använder en blyertspenna.

 • Gruva är en plats ovan eller under jord där olika ämnen bryts.

 • artefakt
 • behov
 • stegvis utveckling

 

elevdel:

vecka 2 - 3

Nearpod: leta upp en bild på en uppfinning och förklara vad är bra med den

gå in på tekniskamuseet.se 

och välj en uppfinning. 

Öppna ett word dokument och dela den med Carla.zanghellini@harryda.se

Skriv en sammanfattning om den valda uppfinningen med dina egna ord

logga in med microsoft inloggning på Ne.se, sök upp din uppfinning och komplettera texten

Lägg in källor (länken som du använder)

 

 

vecka 3-6

Uppfinnarna som förändrade världen - Del 1: Ökad kommunikation 

 

 1. Vilka uppfinnare pratade filmen om och vad har de uppfinnit?

 2. Hur blir man uppfinnare?

 3. Vad är det som driver teknikutvecklingen i vårt samhälle?

 4. Vad driver uppfinnarna att skapa uppfinningar?

 5. Hur tror du det går till att skapa en uppfinning?

 6. Är alla uppfinningar bra? Varför/varför inte?

 

läs: Teknikutväcklingen går stegvis sid 52 - 54

https://harrydakommun-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/carla_zanghellini_harryda_se/ET2bZFPTdwxKi2PxAgcD0nwBtWiVpyQrfMAVb3LghbxXOA?e=2Ogung

 

Skriv en kort sammanfattning och svara på frågor: Kan du.

 

läs Teknikutvecklingens drivkrafter sid. 55 -58

 

Skriv en kort sammanfattning och svara på frågor: Kan du.

Frågor

 1. Du har valt en uppfinning bland de på teknikmuseet som du har beskrivit.

 2. Vad var drivkraften för att uppfinningen skapades

 3. hur används uppfinningen, kan man använda den på annat sätt

 4. är den bra eller dåligt - varför

 5. rita uppfinningen.

 

Uppfinnarna som förändrade världen - Del 3: Transporter

https://sliplay.se/gr/play/products/5321-uppfinnarna-som-forandrade-varlden-del-3-transporter?ial=a6deddb9383df233aa74f3953a39d056daa9b3ce

 

Vilka uppfinnare handlade filmen om och vad har de uppfunnit?

Frågor
- Var och varför föddes ångloket? 
- Varför skapade Henry Ford det löpande bandet? 
- Varför tror du att det dröjde så lång tid innan allmänheten uppmärksammade bröderna Wrights uppfinning: det motorburna flygplanet? 
- Vilka är helikopterns stora fördelar? 
- Varför kan man säga att Goddards raket var föregångaren till en helt ny era inom rakettekniken?

 

 

vecka 8 - 11

från råvara till avfall

från råvara till avfall.pdf

 

läs genom, gör en kort sammanfattning. Du ska du kunna det. (Du ska skriva ner 5 frågor, men du ska kunna svara på alla)

 

Vi tittar på uppfinningen pennan: Pennan berättar ( https://app.nearpod.com/?pin=LHEI5 )

https://harrydakommun-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/carla_zanghellini_harryda_se/Documents/1.Undervisning/Teknik/teknik%20%C3%A5k%206/pennan_ber_ttar_digital.pdf?csf=1&web=1&e=5Lcrx2

1. läs genom vad pennan berättar.
2. Vilken råvara används för att göra pennor?
3. Vilka steg finns det mellan råvara som används tills den är klart att använda i skolan.
4. Vad händer när du har använd pennan? (avfall)

 

Uppgift som gjors tillsammans med slöjd

1.Tänk på vad du vill bygga - göra i slöjd. Beskriv det

2. vilka råvaror är den gjort av och varifrån kommer de

3. vilka behov täcker den?

4. Hur ska den tillverkas.

5. Vart i tillverkningsprocessen behövs vatten?

6. Vart behövs energin?

7. Vilka drivkrafter fanns när man uppfunnit det?

8. Fundera vilket problem den här uppfinningen kunde lösa. Skulle man kunna använda den på ett annat sätt?

9. Du ska även fundera kring om uppfinningen har utvecklats över tid och om du kan utveckla den vidare.

10. Du dokumenterar ditt arbete på valfritt sätt och redovisar inför klassen eller slöjdgrupp.

 

Uppgifter

 • Teknik: uppfinning

 • inlämning av uppfinnarna som förändrade världen

 • vi bygger /gör något i slöjd och förklarar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6