👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1a1 v. 50 - 7 (VO19B)

Skapad 2022-01-13 11:27 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Naturkunskap
-

Innehåll

 

Vecka

Måndag

13.20 - 14.10 (50 min)

Pulsen

Torsdag

14.10 - 15.00 (50 min)

Natursal

50

Ekologi - en introduktion
(s. 58 - 61)

 • Biosfär
 • Ekosystem
 • Population
 • Samhälle
 • Näringsväv
 • Näringskedja

Filmklipp:

Uppg:

Energins flöde

(s. 61 - 65)

 • Energiprincip
 • Energins flöde
 • Energipyramid

Uppg: Näringskedjor och näringsvävar (Utskrivet material & Google Classroom)

51

Ekosystem

(s. 66 - 78)

 • Arters påverkan på varandra
 • Ekologisk Nisch
 • Ekosystemens bärkraft
 • Ekosystem: Skog

Film: Hans Rosling - Populationstillväxt

Uppg: 

--

52 - 1

Jullov

Jullov

2

Jullov

Eget arbete med:

Se filmerna:

3

DISTANS

Länk till Meet

Vattenekosystem

(s. 80 - 86)

 • Sjö
 • Hav
 • Östersjön

Uppg: 

Utvecklingssamtal

4

Miljöhoten: Försurning & Övergödning
(118 - 122 & 142 - 145)

 • Orsaker
 • Påverkan på ekosystemen

Uppg:

En hållbarare livsstil
(s. 149 - 152)

 • Ekologiska fotavtryck

Uppg:

5

En hållbarare livsstil
(s. 111 - 114)

Uppg:

En hållbarare livssti


Uppg:

6

En hållbarare livssti


Uppg:

En hållbarare livsstil


Uppg:

7

Biologisk mångfald
(s. 146- 158, 152 - 155)

 • Största miljöhotet: Minskad biologisk mångfald
 • 4 E-skäl att bevara mångfalden

Uppg:

 • I boken (s. 159):
  5.44 - 5.45
  5.47 - 5.49

Miljömärkning
(s. 141)

Uppg: 

Uppgifter

 • En hållbarare livsstil

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -