👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse

Skapad 2022-01-13 12:38 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
De äldsta barnen på våra småbarnsavdelningar går till skolans idrottshall och där upptäcker vi tillsammans vår rörelseglädje!

Innehåll

Vi vill skapa en rörelseglädje hos barnen med ett varierat innehåll av aktiviteter som gör att de kan utforska och upptäcka vad de kan och behärskar med sin kropp!

 Syftet med gympa/rörelse undervisning är att barnen ska: 

 • utveckla motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga 
 • ge utrymme till samspel och turtagning 
 • ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla
 • skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner
 • Att lära känna varandra bättre över avdelningarna

 

Vi ska arbeta med rörelse/motorik tillsammans med barnen. Vi kommer att ha planerade aktiviteter av oss pedagoger varje vecka men också ta tillvara på barnens önskemål, vad de skulle vilja göra. 

 • Barnen kommer få utmana sig i att:
 • Krypa, rulla, snurra, springa, gå fram, gå baklänges , hoppa, gå på tå/ häl, kullerbyttor mm
 • Hinderbana
 • Olika rörelselekar
 • Uppvärmning/ avslappning 
 • Övningar med olika bollar

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18