👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2022-01-13 13:22 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska
Under följande veckor kommer du att träna din förmåga att samla, sovra och sammanställa information. I den examinerande uppgiften kommer du att skriva en utredande text där du presenterar information om vad några experter anser om svenska språkets ställning i Finland.

Innehåll

v. 2 
Fredag
Intro utredande text, referat och källhänvisningar: text (PPT). Vi läser en artikel som vi sedan skriver som ett övningsreferat. 

v.3 
Fredag
Vi tittar på några elevexempel på utredande texter och går igenom strukturen för en utredande text.

v.4 Läs in dig på dina källor, gör egna anteckningar som du får ta med till skrivtillfällena. Plocka ut fördelar och nackdelar i de olika källorna. 

v.5 Läs in dig på dina källor, gör egna anteckningar som du får ta med till skrivtillfällena. Plocka ut fördelar och nackdelar i de olika källorna. 

v.6
Måndag 
Genomgång av slutuppgiften. Slutlig förberedelse inför skrivprovet.  

Tisdag och Torsdag :
Skrivtid på exam.net

Källor till skrivprov 

Hårda ord om svenskan framtid i Finland

Svenskan rött skynke i Finland

Svenskan tynar i Finland


Att ha koll på om utredande text

Hur ligger du till?

Elevexempel på utredande text

Min text kommer att bedömas enligt denna matris. 

Uppgifter

 • Utredande text, skrivprov

 • Övningsreferat

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  E