👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B VT-22

Skapad 2022-01-13 15:37 i Sta Gertrud skola Sigtuna FSK/GR
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Favoritmatematik 1B/Mera favoritmatematik 1B Vi arbetar med digitala och laborativa genomgångar med utgångspunkt i läromedlet Favoritmatematik 1B.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • Talen 13-20
 • Problemlösning
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Mäta med linjal, egna mått och enheten centimeter
 • Fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje och sträcka
 • Symmetri
 • Tiotal 10, 20, 30… upp till 100
 • Dubbelt och hälften
 • Jämna och udda tal
 • Ental och tiotal
 • Talen 0-100

Hur ska du få lära dig detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i gemensamma diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad samt digitalt/på Ipad.

Du ska få lärarledda genomgångar.

 

Hur får du visa vad du kan?

I det dagliga arbetet- både i diskussioner och i arbetet med boken. Du visar dina kunskaper både praktiskt och teoretiskt.

Du visar också vad du kan genom diagnoserna som genomförs efter varje avslutat kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på.

Det vi arbetar med under höstterminen ligger till grund för att nå kunskapskraven i årkurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B hösten 2020

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och klockan.
Räkna, rita och skriva talen 13-20.
Klockan, hel timme.
Klockan, halv timme.
Om en timme.
Kapitel 2
Problemlösning och addition med tiotalsövergång.
Problemlösning.
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Kapitel 4
Geometri och mätning.
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Kapitel 5
Taluppfattning och samband.
Räkna addition och subtraktion med tiotal.
Dubbelt och hälften.
Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100.

Ny rubrik