👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård 2 VO20A - Vårterminens planering

Skapad 2022-01-13 21:44 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Vård och omsorg
I denna kurs fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Vård- och omsorgsarbete 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Innehåll

Välkomna till Vård- och omsorgsarbete 2 21/22
Här i Unikum kommer lektionsplaneringen ligga. Länkar och uppgifter publiceras i Classroom.
Delmomenten kommer länkas till och uppdateras med information, uppgifter, länkar och matriser osv.

Bedömning kommer att ske i form av:

 • inlämningsuppgifter
 • skriftligt prov
 • praktiska uppgifter
 • grupparbete
 • deltagande på lektion

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vecka

Måndag

Tisdag

Fredag

2

LOV

LOV

Kahoot repetition Cirkulationsorganen

Linda ben film

Palliativ vård kahoot

Palliativ vård och cancer - NYTT OMRÅDE

Ni som inte är i skolan kan ändå följa dagens planering!

3

Dödshjälp

Kahoot Eutanasi

Vårdhandboken kompressionslindning

Linda ben filmklipp

 

Vårdhandboken Palliativ vård

Döendes rättigheter

Linda ben filmklipp

Länk till meet för dem som sitter i karantän eller är sjuka men vill delta. Elev i skolan öppnar länken. Sjukanmälan ska ändå göras. 

Vi ses här på Länk till meet

Cancer idag på lektionen

I classroom finns det inspelade genomgångar som ni ska se och lyssna på. 

Ni kollar på Cancer del 1 sen samling kl.12.35

Kolla sedan vidare på cancer del 3 bröst.

Ingen återsamling men anteckna för repetition nästa vecka. Alla i helgen gör kontroll av era bröst!

4

Länk till meet

Kom i tid och sätt på kamera direkt och hela tiden!

Fortsättning på cancer som vi inte hann med förra veckan.

Hur ni känt på er bröst enligt presentationen om bröstcancer? Gör det annars. 

I classroom finns det inspelade genomgångar som ni ska se och lyssna på.

Cancer del 2 och del 4 och även del 3 om bröstcancer.

Lyssna sen diskussion kl.11.30 på meet.

Länk till meet

Idag ska ni ha känt igenom era bröst oavsett kön. 20 kvinnor insjuknar i bröstcancer varje dag! Så vanligt att man kan kalla det en epidemi.

Lyssna på sista delen Cancer del 5. 7 min

Klippen nedan är ca.20 min ihop

Rör på er, stå och lyssna!

Cytostatika

Prostatacancer cellgifter

Leva med prostatacancer

Strålbehandling

Bröstcancer

Vi ses igen för att avsluta lektionen 12.50 

Palliativa vårdens fyra hörnstenar, du ska skriva din uppfattning om de fyra hörnstenarna. Uppgift i Classroom - fyra hörnstenar - din tolkning.

Kommunikation

Teamarbete

Symtom 

Närstående

Länk till meet

Vi börjar med Kahoot om cancer.

Emma Skoglunds blogg för den som vill lära mer.

Ställ er upp

Filmklipp med Emma och två kvinnor till se och läs. 10 min

Sätt er på golvet

Prostatafrågor, 4 min

Aron Anderson 12 min

Skriv era reflektioner om Emma och de två kvinnorna samt Klippet om prostatafrågor och Aron i Classroom uppgiften. Läs instruktioner där!

_______________________

APL

Vi måste prata lite APL och jag måste ha några enskilda samtal. 

APL uppgift kommer bestå av att lära sig dokumentation på praktikplatsen.

Tydlig instruktion kommer upp i Classroom.

______________________

Ni som har muntliga kompletteringar stämmer jag gärna av med under APL perioden om ni vill.

Kahooten glömde jag köra i helklass, fick så många extra uppdrag att jag blev snurrig. Ni kan köra denna när som helst och flera gånger ska funka :)

5-7 APL uppgift i Classroom

APL uppgift i Classroom

APL uppgift i Classroom

8 LOV LOV

LOV

9

Diskussion APL - dokumentation

Anteckna APL uppgiften inför muntligt imorgon.

 

Idag ska ni 2 personer i taget berätta för mig om dokumentation som APL gick ut på. Ni får ha stödanteckningar och gärna visa exempel.

Ni andra i klassrummet gör nedan:

Palliativa vårdens fyra hörnstenar, du ska skriva din uppfattning om de fyra hörnstenarna. Uppgift i Classroom - fyra hörnstenar - din tolkning.

Kommunikation

Teamarbete

Symtom 

Närstående

Idag ska ni 2 personer i taget berätta för mig om dokumentation som APL gick ut på. Ni får ha stödanteckningar och gärna visa exempel.

Ni andra i klassrummet gör nedan:

Palliativa vårdens fyra hörnstenar, du ska skriva din uppfattning om de fyra hörnstenarna. Uppgift i Classroom - fyra hörnstenar - din tolkning.

Kommunikation

Teamarbete

Symtom 

Närstående

6 elever kommer vara i metodrummet med Kristina och linda ben.

10

Idag kommer vi ha genomgångar och kolla på filmklipp om munvård och kommande uppgift som är en gruppuppgift.

Klipp och länkar ligger i Classroom

Genomgång av palliativ vård

Munvård, klipp i classroom

Näring och vätska, klipp i classroom

Fortsättning APL uppgift muntligt med Frida.

Gruppuppgift intro

Grupparbete startas idag om Livets slutskede

Fortsättning APL uppgift muntligt med Frida.

6 elever kommer vara i metodrummet med Kristina och linda ben.

 

11

Frida sjuk idag- Linda startar upp lektionen sen börjar ni prata i grupperna. Läs mer i Classroom.

Grupparbete Livets slutskede

Klipp och länkar ligger i Classroom

 

 

Grupparbete Livets slutskede

Grupparbete Livets slutskede

12

Grupparbete Livets slutskede

APL diskussion Lovisa och Abdirahman

Grupparbete Livets slutskede

Sista APL diskussionerna med Hanan, Hafsa, Hafso och Haji.

Idag ska ni en kort stund skriva frågor till Carina inför fredag.

Grupparbete Livets slutskede

Carina från Lindhem kommer och hälsar på oss. Hon berättar om den palliativa vården och sen ställer ni frågor. 

Därefter filminspelning och där får ni lite tid att få råd av Carina 

13

Grupparbete Livets slutskede - ni bör avsluta filmning och komma igång med redigering

Sista APL diskussionerna 

Grupparbete Livets slutskede - redigering är bra att ni kommit igång med. 

Den som redigerar behöver ju inte ha alla filmklipp direkt utan kan ju sätta igång ändå. Hjälps åt att dela på uppgifter. 

 

Friluftsdag i Spökbacken

14

Grupparbete Livets slutskede

Redigering

Grupparbete Livets slutskede

Redigering

Metodrum med Kristina - Avsluta kompressionlindning

FIlmredigering

15

PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV

16

PÅSKLOV Matspjälkningsorgan introduktion

Vi har fått godkänt att ha Filmfestival på Kunskapsdagen, återkommer med exakt tid.

 

17

Matspjälkningsorgan och urinorgan

Kolla klippen i Classroom och instuderingsuppgift ska göras denna vecka. Läs mer i uppgiften.

Dala startar lektionen

Matspjälkningsorgan och urinorgan

Instuderingsuppgift

Idag ska vi ha prisutdelning för filmerna ni skapat. 

Carina kommer som prisutdelare.

18

Matspjälkningsorganen- Instuderingsuppgift ska vara klar idag!

Se klipp på stomibandage

 

Urinorgan instuderingsuppgift

Urinorgan instuderingsuppgift

Metodrum med Kristina - stomi 

19

Matspjälkningsorgan

Urinorgan, kateterisering.

Metodrum med Kristina - kateterisering

Sista APL diskussionerna med Hanan, Hafsa, Hafso och Haji.

Urinorgan klassrummet och göra grupparbete. Finns i Classroom.

20

Urinorgan

Fallbeskrivningar

Rehabilitering och habilitering

Genomgång, se Classroom

Kompletteringar på egen hand

Metodrum med Kristina - stomi och kateter

Förhör och muntliga kompletteringar

 

21

Rehabilitering och habilitering Rehabilitering och habilitering Rehabilitering och habilitering

22

INGEN LEKTION idag, men jobba på med rester, förbered er på muntligt inom matspjälkningsorgan, urinrorgan och rehab och hab.

Jag är i Stockholm med Generation PEP.

Kommer boka in extra tid med en del under tis och ons också.

Kompletteringar och samtal AVSLUTNING

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uppgifter

 • APL uppgift våren - Dokumentation

 • Cancer filmreflektioner

 • Vård 2- Cirkulationsuppgift

 • Vård 2 - Hörnstenar Palliativ vård

 • Diabetes uppgift

Matriser

Vår
Vård 2 - Diabetes, cirkulationsorganen, urinorganen och matspjälkningsorganen och rehabilitering

Diabetes

Kunskap om diabetes och vad som händer i kroppen. Omvårdnad, preventivt arbete och behandlingar.
 • Vår  -   Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vår  -   Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Vår  -   Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Inlämningsuppgift om diabetes
Kunskap om diabetes, symtom, behandling, samt hur ni ska vårda patienter med diabetes eller misstanke om diabetes. Vilka risker det finns och hur man ska arbeta preventivt.
 • Vår  E
 • Vår  C
 • Vår  A
 • Vår  A
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Kapillärprovtagning, insulin
Ni får öva på att ta blodsocker på varandra och sedan lära er hantera att sticka med insulinspruta. Insulin ges på låtsas mage, inte på varandra.
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Diabetessår
Kunskap om preventivt arbete och omvårdnad/behandling samt följder.
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Ny aspekt
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.

Cirkulationsorgan

Kunskap om de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna och vad som händer i kroppen. Omvårdnad, preventivt arbete och behandlingar.
 • Vår  -   Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Vår  -   Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vår  -   Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Vår  -   Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Vår  -   Självbestämmande och integritet.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Inlämningsuppgift om cirkulationsorganen
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Venprovtagning och omläggning sår och linda ben
Venprovtagning. Omläggning av olika typer av sår. Kompressionslinda venösa bensår. Kunskap om att linda artriella bensår. Kunskap om varför, hur och när vi utför ovanstående omläggningar och behandlingar.
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Sår
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Prov om cirkulationsorganen
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.

Luftvägar och andningsorganen

 • Vår  -   Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vår  -   Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Vår  -   Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Uppgift
Vanligaste sjukdomarna i andningsorganen
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Praktiskt
Vad är en normal andning - frekvens och kvalitet. Se oxygenbehandling och kunna förklara. Sugning av övre luftvägar, kunna förklara.
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Urinorganen

Vanligaste sjukdomarna i urinorganen och kunskap om kateterisering. Omvårdnad, preventivt arbete och behandlingar.
 • Vår  -   Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Vår  -   Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vår  -   Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Vår  -   Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Vår  -   Självbestämmande och integritet.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Inlämningsuppgift
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Kateterisering på docka
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Prov
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.

Matspjälkningsorganen

Kunskap om matspjälkningsorganen och de vanligaste sjukdomarna. Lära om olika stomier och bandagering samt sondmatning. Omvårdnad, preventivt arbete och behandlingar.
 • Vår  -   Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Vår  -   Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vår  -   Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Vår  -   Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Vår  -   Självbestämmande och integritet.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Inlämningsuppgift
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Prov
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
Stomier, bandage
Praktiska övningar i metodrummet. Kunskap om olika typer av stomier och bandage. Öva på docka.
Uppfyller ej målen eller har inte lämnat in uppgift eller utfört prov.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Vår
Vård 2 - dokumentation, rapportering, APL

Dokumentation och rapportering

Du ska muntlig ha en diskussion med mig och en klasskamrat om nedanstående områden som ingick i er APL uppgift under våren.
Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Rapportering och dokumentation
Veta när, var och hur man dokumentera och rapportera.
Ej utfört APL. Ej utfört diskussion eller inte visat tillräckliga kunskaper inom dokumentation och rapportering.
Biståndsbedömning och genomförandeplan
Kunskap om hur en biståndsbedömning går till samt hur en genomförandeplan kan se ut och vad den ska innehålla.
Lagar och arbetsmiljö
Offentlighet och sekretess samt hur man hanterar avvikelser och tillbud inom vården.

APL hösten och våren

Bedömning F
Bedömning E
Bedömning D
Bedömning C
Bedömning B
Bedömning A
Samlad utvärdering hösten
Visad kunskap både i metodrum och efter omdöme från APL plats. Metodrum utgår bedömning mest från bemötande, kommunikation och bedömning av egen förmåga.
Ej utfört APL eller inte visat upp tillräckliga praktiska kunskaper.
Samlad utvärdering våren
Visad kunskap både i metodrum och efter omdöme från APL plats. Metodrum utgår bedömning mest från bemötande, kommunikation och bedömning av egen förmåga.
Ej utfört APL eller inte visat upp tillräckliga praktiska kunskaper.
Utföra, utvärdera
Hantera, anpassa och samarbeta
Bedöma egen förmåga

Vår
Vård 2 - Arbetsmiljö och lagar

Arbetsmiljö och lagar inom vård- och omsorg

Nivå F
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Individuell uppgift om arbetsmiljö
Inlämningsuppgift på E nivå om arbetsmiljö.
Ej uppnått målen
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt preventivt arbete. Kunskap om arbetsmiljölagen och ansvar inom lagen.
Endast E uppgift
Endast E uppgift
Endast E uppgift
Endast E uppgift
APL uppgift om arbetsmiljö
Intervjua personal om deras arbetsmiljö samt prata med skyddsombudet.
Ej uppnått målen
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven förklara utförligt några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven förklarar utförligt och nyanserat flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
Prov i DigiExam om Lagar
HSL, PL, PDL, PSL, SOL, Lex Sarah, Lex Maria, Smittskyddslagen, IVO, Offentlighet- och sekretesslagen. Olika typer av lagar.
Ej uppnått målen
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.