👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2022-01-14 10:53 i Wigulfskolan Norrtälje
Bild i årskurs 1-3, Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Bild
Under dina första skolår i ämnet bild, kommer du att komma i kontakt med många olika material och tekniker. Vi kommer att integrera ämnet Bild med andra skolämnen.

Innehåll

Bild i årskurs 1-3 Lgr11 - Så här arbetar vi:

Under dina första skolår i ämnet bild, kommer du att komma i kontakt med många olika material och tekniker.

Med hjälp av dessa kommer du att utveckla din förmåga att skapa bilder, konstruktioner och modellering både efter givna instruktioner och självständigt.

Du kommer att lära dig vilka våra grundfärger är, blanda färg m.m.

Du kommer att arbeta självständigt och i grupp.

Du kommer att få lära dig att omsätta egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt.

Du kommer att få prova på att arbeta med digitala hjälpmedel, såsom iPad och kamera.

Du kommer också att få träna dig på att berätta om dina och andras bilder, om budskapet.

En viktig del i att skapa är också efterarbete och materialvård. Du kommer att få lära dig att ta hand om skolans bildmaterial och hur man på olika sätt kan förmedla sitt bildbudskap till omgivningen. 

 

 

Mål i ämnet Bild, Lgr 11

Punkterna nedan är tagna från följande 3 områden i Lgr 11:

 1. Syfte för Bild,
 2. Centralt innehåll för Bild, årskurs 1-3 och
 3. Läroplanen

Så här dokumenterar vi:

Du tillverkar egna bilder/alster.

Vi diskuterar och samtalar under arbetets gång.

Vi gör din och dina skolkamraters läroprocess synlig genom att filma och fotografera.

Bedömning

Läraren följer och observerar kontinuerligt ditt arbetssätt och ger förbättringstips. Omdömen sammanfattas i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild årskurs 1-3, Lgr11

.Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bedömning avser elevens förmåga att framställa bilder.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du vet vilka grundfärgerna är och kan utifrån dessa blanda andra nyanser. Du använder bara ett fåtal färger och former. Du färglägger delar av bilden. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet. Du kan använda ipad och kamera med stöd av vuxen.
Du använder många färger och olika tekniker. Du målar och ritar på hela ytan. Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet. Du kan använda ipad och kamera med visst stöd av vuxen.
Du kan framställa bilder som har både för- och bakgrund. Du använder många färger och du lägger ner mycket arbete på de saker du gör. Du kommer med egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det ett personligt uttryck. Du kan använda ipad och kamera och försöker lösa ev. problem själv.
Bedömning avser elevens förmåga att berätta med bilder.
Syfte: Utvecklar sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du tecknar och målar bilder som till en del visar vad du vill berätta med din bild. Du kan berätta vad dina bilder föreställer men behöver stöd (t.ex. frågor).
Du tecknar och målar bilder som helt visar vad du vill berätta med din bild. Du kan berätta om dina bilder och delge dina tankar.
Du tecknar välgjorda bilder som tydligt visar vad du vill berätta med din bild. Du kan berätta om och reflektera kring egna och andras bilder och delge dina tolkningar, tankar och idéer.
Bedömning avser elevens förmåga att analysera bilder.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du beskriver vad du ser (innehåll). Du gör enklare värdering men utan motivering.
Du associerar kring det du ser (tanke/reflektion). Du beskriver bilder på ett fantasifullt sätt, oavsätt realism. Du gör enklare motivering.
Du har en personlig tolkning av bildens budskap. Du motiverar din tolkning.