👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area

Skapad 2022-01-14 14:33 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- beskriva och mäta omkrets
- beskriva och mäta area

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Arbete enskilt, i par och i grupp
 • Användning av konkret material, spel och läromedel, digitala hjälpmedel

 

Vad ska du lära dig?
- kunna beskriva vad omkrets är
- kunna mäta omkrets med linjal 
- kunna beskriva och mäta omkrets i cm och m
- kunna beräkna omkrets med addition och multiplikation
- kunna beskriva vad area är
- kunna mäta area med kvadrater
- kunna beräkna area med multiplikation
- kunna skapa olika former med samma area

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Ditt arbete under lektionerna och delaktighet i samtal och diskussioner
 • Genom att använda din pedagogiska planering, reflektera vad du känner dig säker på och vad ditt nästa steg är
 • Genom kontinuerliga exitnotes
 • Genom att göra en utvärdering i slutet av arbetsområdet där du visar vad du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3