👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BM i Flaskrodel

Skapad 2022-01-14 14:38 i Förskolan Björnen Falun
Utomhusaktivitet på vintern där vi konstruerar isbanor, fixar en festligstämning med flaggor från världens alla länder. Barnen får varsin petflaska att dekorera invändigt. Fysik och kemi i en härlig blandning!
Förskola
Björnen Mästerskapet går av stapel då grenen flaskrodel står i centrum. Isbanor byggs, petflaskor prepareras och flaggor tillverkas. Låt tävlingen börja!

Innehåll

Syfte

Björnen Mästerskapet är vårt egna världsmästerskap som lyfter omvärlden och dess olika länder, flaggor och språk för att ge barnen ett globalt perspektiv samt skapar gemenskap i att kreativt skapa ett evenemang där alla barn kan delta på lika villkor.

Metod

Under processens gång börjar vi med att test bygga banor i slänten på våran gård för att väcka ett intresse. 2 petflaskor fyllda med färgat vatten finns att tillgå ute på gården. Barnen har visat intresset för flaggpusslet så vi tar tillfället i akt och fångar intresset med flaggor och tittar på alla världens flaggor. Vad finns det för länder, vad talas för språk? Barnen får välja en flagga att rita av eller göra en helt egen flagga. Denna tid på året har OS i Bejing pågått i några veckor. Vi tittar på ett kort sammandrag av invigningen. Presenterar Maskoten Bing Dwen Dwen, pandan med dräkt av is som gör att han kan åka skidor, skridskor och snowboard.

 

Något att diskutera i barngruppen: vatten mängd, vikt och friktion. - Vad gör att vissa flaskor är snabbare? Glider längre?

När flaggorna, petflaskorna är klara och rodelbanorna är frusna så har vi en egen invigning. Vi preparerar banorna med flaggor och rätta glidet.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18