👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 8 VT-22

Skapad 2022-01-14 18:03 i Murgårdsskolan Sandviken
idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
"Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället." (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Innehåll

Idrott och hälsa 8E

Genom undervisning i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv under olika förhållanden och miljöer

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Lektionsschema

Här finns ett lektionsschema för idrott och hälsa.

I detta schema kan du se plats för undervisningen samt den aktivitet vi ska genomföra för att utveckla en eller flera förmågor.

Ombyte för fysisk aktivitet i inomhushall behövs varje lektion!

Jag informerar dig om du behöver ta med dator till lektionen, eller om det sker andra förändringar.

Vecka 

MÅNDAG

Jernvallen

A-hall ojämn v B-hall jämn v

TISDAG

IDH1

ONSDAG

IDH1

V.16 LOV STUDIEDAG CIRKELTRÄNING (Kondition och styrka)
V.17

VÄLJA  AKTIVITET:

Volleyboll/Basket

Hemuppgift KROPPSIDEAL - TEORI
V.18 MÅLSPEL HEMUPPGIFT

KROPPSIDEAL

TEORI (INGET OMBYTE)

 
V.19

Konditionstest i Statsparken (3km)

 

Samling vid Kyssbron

Stjäla pinne - fokus på konditionsträning

 

Samling vid Bessemerhallen

SIMNING för de som inte kunde delta vid simningen före lovet.

V.20

FRILUFTSLIV

Samling utanför IDH1

Fotboll/brännboll

Samling Bessemerhallen

Samling Bessemerhallen

V.21

 

 

 

V.22

Välja mellan olika aktiviteter

Samling Bessemerhallen

 

Bäst i test

 

Samling Bessemerhallen

Besök på Bessemerskolan

 

 

 

Fortsättning - Bäst i test

Samling Bessemerhallen

 

LOV

 

 

 

 

 

Samling Scenen Stadsparken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • variera och anpassa dina rörelser i lekar, spel, idrotter och rörelse till musik.
  • sätta upp mål/planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet kopplat till kost och andra faktorer som kan påverka hälsan.
  • orientera dig och anpassa utevistelser efter olika förhållanden och miljöer.
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet (t.ex. planera och genomföra uppvärmning)
  • hantera nödsituationer på land och i vatten.
  • simma 200 meter bröstsim, varav 50 meter på rygg.

 

 

Matriser

Idh
Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

Rörelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Lek och spel
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rytmik och dans
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Kost och hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Genomfört ämnesområde
Friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.