👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 9 Amigos 4 Cap 4-6

Skapad 2022-01-15 17:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Under detta arbetsområde skall vi arbeta med temat: Adjektivets placering, böjning och komparation, fraser som har att göra med filmer och biobesök

Innehåll

Planering för Amigos 4  kapitel 4-6 

 

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 

 • Adjektivets placering, böjning och komparation
 • Böjning av verben ser och estar samt när man använder vilket
 • Reflexiva verb
 • Possessiva pronomen
 • Ord och fraser som har att göra med filmer och biobesök

 

Aktiviteter och uppgifter:

 

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen

 

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 

 • Skriftligt prov där vi även testar av den grammatik vi har arbetat med. 
 • Muntliga framträdanden 
 • Läsförståelse.

 

Innehåll: Innehåll: Kapitel 5, 6 och 8

Capítulo 5 (s. 18) ¿Os arregláis todavía? (s. 18 ) Verbos reflexivos (Reflexiva verb) lavarse att tvätta sig me lavo jag tvättar mig te lavas du tvättar dig se lava han/hon tvättar sig nos lavamos vi tvättar oss os laváis ni tvättar er se lavan de tvättar sig Alla reflexiva verb slutar i spanskan på SE i infinitiv (t.ex lavarse). Det motsvaras av SIG på svenska (tvatta sig). Det reflexiva pronomenet står före verbet i spanskan. OBS! Vid alla sammanhang då ett reflexivt verb används i infinitv (futurum, tener que, mm), blir det reflexiva pronomenet ”påklistrat” (efter verbet). Voy a maquillarme Jag ska sminka mig Tenemos que afeitarnos Vi måste raka oss (Övningar A, B, C, D, E s. 40-43 i övningsboken) Capítulo 6 OBS! Bara dialogen ” Un padre desaparecido” (s. 22-23) Läsförståelse (Övningar B, C s. 50-51 i övningsboken) Possessiva pronomen: (Övningar I, J s. 56 i övningsboken, s. 123 i texboken) Capítulo 8 ¡Chile es súper lindo! (s. 28-30) Diftongerade verb (Övningar A, B, C, D, E s. 68--71 i övningsboken, s. 133 i textboken) I diftongerade verb byts en vokal ut mot två i några av formerna i presens: jag, du, han/hon, de I övrigt böjs verben som vanliga regelbundna ar- och er-verb. Läsförtåelse (Övningar H, I s. 74-75 i övningsboken)

Matriser

M2
Spanska Gramatica

Din skriftliga förmåga:

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med visst sammanhang.
Du uttrycker dig med ett sammanhang och fördjupar innehållet något genom att t.ex. ta med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Använda grammatik
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
Böja verben
Du är medveten om tempusböjning, men gör ändå en hel del fel.
Du är medveten om tempusböjning, men gör vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus och person för det mesta.
Meningsbyggnad
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du binder samman satser.
Du varierar menings-byggnaden.
Börja en mening
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.

M2
Spanska_Hablar

Muntlig presentation

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Språk - vokabulär
Ord/Frasers tydlighet, korrekthet och variation
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person.
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person. Du utmanar dig språkligt/innehållsmässigt och bildar egna, begripliga meningar utöver stödmeningarna.
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person. Du utmanar dig språkligt/innehållsmässigt och bildar egna, välfungerande meningar utöver stödmeningarna.
Språk - kommunikation
Struktur Sammanhang
Du uttrycker dig till viss del sammanhängande. Språket är begripligt för en spansktalande person, även om det förekommer en del störande misstag.
Du uttrycker dig oftast sammanhängande och tydligt. Det går för det mesta lätt att hänga med i din presentation.
Du uttrycker dig sammanhängande och har ett visst flyt i språket när du pratar. Det går lätt att hänga med i din presentation.
Framförande
Presentation och stödord som hjälpmedel Anpassning till situation och mottagare, t ex ögonkontakt och tempo.
Du har relativt god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör vissa anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.
Du har god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.
Du har mycket god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör goda anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.