👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och miljön Nk1b

Skapad 2022-01-17 06:34 i Birgittaskolan IVAS Linköping
Gymnasieskola Naturkunskap
Människan och miljön: vecka 2 - 6 Utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i olika samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Innehåll

Planering Naturkunskap 1b, Vt-2022
 
Människan och miljön: vecka 2 - 6
 
Utveckla kunskaper om naturvetenskapens roll i olika samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 
Du och din kropp: vecka  7 samt 8 - 10
 
Utveckla kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt växelverkan med omgivningen.
 
Det gåtfulla arvet: vecka 11 - 14
 
Utveckla diskussioner om genteknik, GMO, DNA-analys samt etiska frågeställningar.
 
Skadligt beroende: vecka 16 - 19
 
Utveckla diskussioner om sambandet mellan hjärnans belöningssystem och skadligt beroende samt olika livsstilars konsekvenser för den egna hälsan och folkhälsan.
 
Sex samtycke och relationer: vecka 20 - 24
 
Utveckla diskussioner om normer och acceptans angående sex samtycke och relationer.