👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådningar och nya religioner

Skapad 2022-01-17 11:35 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med olika livsåskådningar

Innehåll

Innehåll

 

Matriser

Re
Livsåskådningar - nya religioner?

På väg att nå målen för E
E
C
A
Kunskap om livsåskådningar
Eleven är på väg att nå grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna (inkl livsåskådningar).
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna (inkl livsåskådningar) och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (inkl livsåskådningar) och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (inkl livsåskådningar) och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Eleven är på väg att föra enkla resone­mang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Livsfrågor/åskådningar
Eleven är på väg att kunna föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Informationssökning & källkritik
Eleven är på väg att nå målen för att söka information om religioner och andra livsåskådningar och använda källor på ett fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.