👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Olika livsåskådningar och etik

Skapad 2022-01-17 11:55 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska vi arbeta med flera delar. Den återkommande delen handlar om livsfrågor och olika livsåskådningar runt om i världen och hur såna frågor är viktiga för identitetsskapande. Vi undersöker etiska frågor och hur vi tänker kring rätt och fel, samt lär oss olika etiska modeller och hur olika etiska dilemman kan tolkas utifrån dessa modeller.

Innehåll

Olika livsåskådningar och etik

När: VT 2022, v. 4-9

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 Andra livsåskådningar

 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Studiematerial

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning av givet material
 • Filmer: Binogi, UR,  NE.se
 • Presentationer
 • Uppgifter som vi arbetar med, enskilt eller i grupp
 • Diskussioner

Bedömning

 • Du gör ett antal förhör( Minns du?) där du visar dina kunskaper och förmågor 
 • Du deltar i klassens diskussioner/gruppdiskussioner
 • Du jobbar med löpande uppgifter
 • Du skriver en enskild examination v 9.

                                                               Lycka till!