👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en Saga

Skapad 2022-01-17 15:07 i Tallbacken förskola Flen
Att stimulera barnen att utveckla sin fantasi och upplevelseförmåga. Att stimulera barnens språkutveckling, öka deras ordförråd och ge dem ett rikare språk.
Förskola
Vi vill uppmana och utmana barnen på Humlan att våga använda sin egen fantasi och gemensamt i barngruppen skapa en berättelse. Sagor öppnar dörren till en fantastisk fantasivärld.

Innehåll

Saga

Vad är en saga?

Hur bygger man en saga?

Vilka komponenter behövs för att skapa en saga?

Nuläge:

Vi har en barngrupp som tycker om att leka rollekar och att bygga och konstruera med olika material. Genom att kombinera dessa intressen med deras fantasi ska vi skapa en egen saga.

Syfte:

Vi vill med hjälp av sagan stimulera och utöka barnens ordförråd, ordförståelse samt inspirera dem till att använda språket på ett nytt sätt. Låta barnen upptäcka att med bokstäver och fantasi kan man skapa berättelser utan gränser.

Metod:

Vi utgår från "Sagomattan" från SVT där fem punkter utgör stommen i sagans uppbyggnad:

HUVUDPERSON/PLATSEN Vem/vilka handlar det om. Var utspelar sig sagan?

PROBLEMET Vad ska hända i sagan? Hitta på ett problem.

HJÄLPARE Vem/vilka är hjälpare?

LÖSNINGEN Hur löser sig problemet?

AVSLUTET Hur ska sagan sluta?

Skapa rekvisita och figurer till sagan med hjälp av olika material.

Dramatisera sagan på olika sätt, tex med figurerna eller genom rollspel

Rita och skriva sagan på dator och till en bok

 

Mål:

Att barnen lär sig sagans fem uppbyggnadspunkter

Att stimulera barnen att utveckla sin fantasi

Att stimulera och utöka barnens ordförråd, ordförståelse samt inspirera dem till att använda språket på ett nytt sätt

 

Utvärdering:

Barnen har visat stort intresse för att skapa sin Saga.

Vi började projektet med att titta på sagomattan (youtube) för att lära oss hur en saga är uppbyggd.

Under en promenad föddes sagan om spökhuset.

Barnen har tillsammans kommit med idéer och förslag om vad sagan ska handla om och vilka som är med i den. Dom har använt språket för att forma sagan så att en röd tråd kan följas. Vi har samtalat om ord som varit svåra för att öka ordförståelsen.

När sagan var färdig gick vi till det oranga huset och läste upp den. Några barn uppmärksammade då att vissa detaljer inte riktigt stämde med hur huset såg ut. Vi röstade och ändrade sagan utifrån barnens önskemål.

För att kunna göra en bok av sagan har alla bidragit med att skriva ner texten på datorn så vi kunde få ut den på papper.

Barnen har lärt sig nya ord så som detektor, grevinna.
Vi har även uppmärksammat att barnen använder sig av begreppen huvudperson, problem och hjälpare när dom diskuterar rollerna i den fria leken.

 

 


Vi har skapat huvudfigurerna och rekvisita utifrån sagan som vi sedan använt för att skapa en kortfilm med hjälp av IMovie 🎥.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18