👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och språkutveckling

Skapad 2022-01-17 19:18 i Förskolan Gitarren Umeå
Förskola
Främja språkutveckling i samband med rörelse

Innehåll

Syfte:

Vi vill med detta

- Främja språkutvecklingen hos barn.

- Att barnen får ett rikare ordförråd kopplad till rörelse

- ge barnen verktyg att uttrycka sig genom kroppen

 

Innehåll:

Vad ska undervisning innehålla? 

Yoga berättelse

Tigerjakten      

Rörelse ABC/Bokstäver med kroppen

Bokprat

Låna böcker från biblioteket baserad om projektet / Polly Glutt

Rim med djur - hur djuren rör sig 

Instruktions bana  (rörelse- språk) bild och text 

Drama: Sagolik sagolek

Rörelse lekar med instruktion (Kom alla mina barn)

Lär sig rörelsebegrepp (lägesbegrepp: på, under, i, bredvid)

Reflektion och analys:

Varje vecka tar vi tid för reflektion tillsammans med arbetslaget 

Vi tittar dokumentation tillsammans med barnen och pratar om aktiviteterna

Vi analyserar och planerar hur vi ska jobba vidare 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18