👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 4 - I cellernas och genernas värld SA21B

Skapad 2022-01-18 10:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
I detta block får ni lära er mer om hur våra celler ser ut, arbetar och hur deras DNA påverkar vilka vi blir. Vi kommer också fundera på och diskutera kring hur gen-tekniken kan komma att påverka oss i framtiden.

Innehåll

SA21B - Nk1b Block 4: I cellernas och genernas värld

 

 

Matriser

Nak
Nk1b - Block 4: Bedömning av examinationsuppgift 4 SA21B vt-22

Matris för examinationsuppgift 4

E
C
A
Diskuterar, ställer frågor, förklarar och ger argument
Du diskuterar och lyfter översiktligt några risker och möjligheter med din artikel och den genteknik du valt. Du förklarar mycket kort vad din artikel handlar om och hur gentekniken funkar, med vissa faktafel och oklarheter. Du ställer enkla frågor kring andras artiklar och/eller kring genteknik i stort.
Du diskuterar och lyfter utförligt några risker och möjligheter med din artikel och den genteknik du valt. Du förklarar vad din artikel handlar om och hur gentekniken funkar, med få faktafel och oklarheter. Du ställer utforskande frågor kring andras artiklar och/eller kring genteknik i stort.
Du diskuterar och lyfter utförligt några risker och möjligheter med din artikel och den genteknik du valt. Du förklarar tydligt vad din artikel handlar om och hur gentekniken funkar, i stort sett utan faktafel och oklarheter. Du ställer utforskande frågor kring andras artiklar och/eller kring genteknik i stort.
Tar ställning och ger argument
Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande med enkla argument.
Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande med välgrundade argument.
Du tar ställning och motiverar ditt ställningstagande med välgrundade och nyanserade argument i stort sett utan faktafel och oklarheter.
Betydelse för samhället
Du visar viss förståelse för genetikens och genteknikens betydelse i ett större sammanhang, för samhället.
Du visar god förståelse för genetiken och genteknikens betydelse i ett större sammanhang, för samhället.
Du visar mycket god förståelse för genetiken och genteknikens betydelse i ett större sammanhang, för samhället.