👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & kommunikation StenDrott förskolor 2022

Skapad 2022-01-18 11:45 i Stenhamra förskola Ekerö
Förskola
Allt mänskligt samarbete bygger på att vi kan kommunicera med varandra, och kommunicerar gör vi hela tiden, från vår första dag. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kommunicera och alla människor kommunicerar på något sätt.

Innehåll

1. Målområde

Språk & kommunikation

Syfte

Barnens rätt till kommunikationen är lätt att ta för givet, men hur arbetar förskolan medvetet för att alla ska kunna utveckla sina kommunikativa förmågor? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Hur ser vi till att alla får möjlighet att göra val och att uttrycka sina känslor och tankar i samspel med andra?

Barnens intressen,
initiativ & behov

Möjlighet att kommunicera och vara delaktig i verksamheten är ett behov barnen har i vår verksamhet. Deras intresse och behov av stöd i kommunikationen fångas upp vid observation och kartläggs samt utvärderas kontinuerligt.

Förståelse

Förstå undervisningens innehåll och syfte, samt förstå och samspela med varandra genom olika kommunikationsmedel i vardagen och dess rutiner.

Förmågor

Utveckla förmåga att uttrycka sig på olika sätt genom kommunikation och språkutveckling med olika verktyg och stöd. 

 

2. Utvärdering: Hur vet vi att vi att vi bidrar till barnens lärande & förståelse?

Kriterier & kännetecken

Hur kommunicerar barnet?
Förståelse i kommunikationen?
Tolkar och använder barnet olika kommunikation & kommunikationsmedel? 

Utvärderingssätt

 

3. Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuell fortsättning har vi?

Aktiviteter

Formativ uppföljning (observation, dokumentation)

Observation, kartläggning och dokumentation.

Lärandemiljö

Filmning, foto, dokumentation i Unikum, matriser mm. Bildstöd, TAKK, Ipads, Böcker, spel, pussel. skapande material, rutinsituationer, lekgrupper, Familjen Kippin, Bornholmsmodellen (app, samt annat material), Polyglutt, Widget mm.

 

https://widgitonline.com/login
https://urplay.se/serie/188683-pinos-dagbok
https://urplay.se/serie/180225-lassugen
https://urplay.se/serie/222186-prick-och-flack-pa-flacken
https://urplay.se/serie/207348-bokstavshissen
https://urplay.se/serie/220554-tripp-trapp-trad
https://urplay.se/program/223116-en-bro-av-poesi-snogubbe-togubbe-av-hanna-lundstrom
https://urplay.se/serie/189967-smasagor
https://www.svtplay.se/babblarna

Uppgifter

 • Ann Philgren matris

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18