👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kiosken - litteraturhistoria

Skapad 2022-01-18 13:54 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En planering till arbetsområdet Litteraturhistoria
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det har under skilda tidsperioder funnits olika "trender" i litteraturen, för precis som modet påverkas litteraturen av sin tid. De flesta böcker som skrivs glöms bort, men några böcker lever kvar och läses om och om igen. De tycks aldrig bli omoderna. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om några av dessa böcker och tidsepoker.

Innehåll

Detta vill vi att du ska kunna


- Känna till vad som är utmärkande för de olika tidsepokerna.

- Känna till några författare från de olika tidsepokerna. 

- Kunna ge exempel på hur böckerna påverkats av sin samtid.  

 

Bedömning:

Arbetsområdet kommer testas av med ett prov, men naturligtvis har du även möjlighet att visa dina kunskaper i de muntliga diskussionerna under lektionstid. 

Uppgifter

  • Individuell uppgift litteraturhistoria

  • Individuell uppgift Litteraturhistoria

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

F
E
C
A
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.