👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.5 VT-22 Berättande text

Skapad 2022-01-18 13:59 i Kärna skola Linköping
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet får du lära dig vad berättande texter är och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig:

- hur en berättelse är uppbyggd med inledning, händelser, problem, lösning och avslutning.

- typiska språkliga drag för berättelser, t.ex. miljö- och personbeskrivningar.

- hur man använder språket för att skapa t.ex. spänning i en berättelse. 

- hur man skriver dialoger.

Hur ska du arbeta?

Du kommer att få skriva en berättelse som heter Huset. Du ska skriva  4 kapitel som fokuserar på olika delar av en berättelse. Inför varje kapitel kommer vi att arbeta med övningar i ZickZack och från andra material för att ha med oss nödvändig kunskap inför varje del av berättelsen. 

Hur och på vad kommer du att bli bedömd?

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att skriva en berättande text med

- en röd tråd.

- utvecklade händelser.

- ett tydligt problem som senare ska lösas. 

- ett varierat språk med en blandning av enkla och komplexa meningar. 

- målande miljö- och personbeskrivningar. 

- korrekt skrivna dialoger. 

- en tydlig struktur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska åk.5 VT-22 Berättande text

Berättande text

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Innehåll
- Röd tråd
Din berättelse är osammanhängande och svår att förstå.
Berättelsen innehåller en inledning, flera händelser, ett problem och en avslutning som till viss del hänger ihop och kopplas samman.
Berättelsens olika delar (inledning, händelser, problem och avslutning) bygger på varandra och kopplas samman på ett tydligt sätt.
Innehåll
- Utvecklat innehåll
Händelserna kommer inte i rätt ordning.
Du har en enkel handling där olika händelser ibland utvecklas något.
Händelserna i berättelsen är väl utvecklade och innehåller flera detaljer.
Gestaltning
- Miljöbeskrivning
Du saknar en miljöbeskrivning eller har en mycket kortfattat sådan.
Du skriver några enkla beskrivningar av miljön genom att använda några adjektiv, adverb eller beskrivande verb (t.ex. skadad, lagad, skuttande) och/eller beskriver miljön utifrån några av våra sinnen (vad kan man se, höra, känna, lukta, smaka).
Du skriver flera målande beskrivningar genom att använda flera olika adjektiv, adverb, beskrivande verb, liknelser eller metaforer. Du beskriver även miljön utifrån några av våra sinnen (se, höra, känna, lukta, smaka).
Gestaltning
- Personbeskrivning
Du saknar personbeskrivningar eller har en mycket kortfattat sådan.
Du skriver några enkla beskrivningar av karaktärerna och beskriver t.ex. hur de ser ut och/eller hur de är som personer (utanpå, inuti och omkring).
Du skriver utvecklade beskrivningar av karaktärerna och beskriver både hur de ser ut och hur de är som personer (utanpå, inuti och omkring).
Struktur
- Styckeindelning
Du har ingen styckeindelning.
Du delar ibland in text i stycken. /Du är osäker på hur du ska markera att det är ett nytt stycke.
Du delar in din text i olika stycken på ett korrekt sätt.
Språk
- Berättarperspektiv
Du blandar olika berättarperspektiv.
Du skriver för det mesta ur ett perspektiv, antingen i 1:a-person (jag) eller 3:e person (han/hon).
Du skriver ur ett perspektiv, antingen i 1:a-person (jag) eller 3:e person (han/hon).
Språk
- Meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är bitvis varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Du skriver mest enkla meningar men använder ibland några komplexa meningar.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna). Du varierar mellan enkla och komplexa meningar.
Språk
- Tempus
Du blandar mellan nutid och dåtid när du berättar om vad som hänt (kap 3-4) och/eller när du skriver dina miljö- och personbeskrivningar i kap 1-2.
Du skriver oftast i preteritum (dåtid) när du berättar om vad som hänt (kap 3-4) Du skriver oftast dina miljö- och personbeskrivningar i kap 1-2 i presens (nutid)
Du skriver i preteritum (dåtid) när du berättar om vad som hänt (kap 3-4). Du skriver dina miljö- och personbeskrivningar i kap 1-2 i presens.
Skrivregler
- Dialoger
Du vet inte hur du ska skriva dialoger och/eller har inga dialoger i din text.
Du skriver några dialoger och använder då ibland talstreck, kolon och kommatecken på rätt sätt i dialogerna
Du använder dialoger på ett för sammanhanget passande och korrekt sätt.
Skrivregler
- Stavning
Det finns många stavfel.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns.
Skrivregler
- Skiljetecken
Du är osäker på stor/liten bokstav och/eller punkt.
Du använder oftast stor/liten bokstav och punkt rätt.
Du använder stor/liten bokstav, punkt samt övriga skiljetecken rätt.