👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Numerisk räkning

Skapad 2022-01-18 15:18 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 5 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. I detta kapitel ska du få lära dig mer om räkning med de fyra räknesätten.

Innehåll

Vad

Du ska

 • kunna använda uppställning med addition, subtraktion, multiplikation och division
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • kunna lösa problem med hjälp av de metoder som tränats i kapitlet

 

Ord och begrepp

term, summa, differens, kvot, täljare, nämnare, faktor, produkt, addition, subtraktion, multiplikation och division

Hur

Du kommer att:

  • få löpande genomgångar i grupp och individuellt. 
  • få träna med uppgifter i boken och digitalt.
  • färdighetsträna muntligt och skriftligt.
  • befästa dina kunskaper med hjälp av läxuppgifter.

Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt genom: 

  • din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
  • din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever
  • hur du lyckas på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6