👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TY 7 v 3 - 8

Skapad 2022-01-18 15:59 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
I årskurs 7 får eleverna fortsätta utveckla sitt språk och föra enklare dialoger. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga situationer.

Innehåll

Innehåll

Här kommer planering för årskurs 7, v 3- 8. Vi arbetar med läroboken Genau! 2

Vad eleverna ska arbeta med:

 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Spel och lekar, ramsor och sånger.
 • Lyssna och skriva 

Varför eleverna ska arbeta med det:

 • Eleverna kommer i undervisningen träna på att kommunicera och lyssna i vardagliga situationer.

Hur vi kommer att göra det:

 • Genom enkla samtalsövningar, läsa och lyssna på texter, träna på glosor och fraser.
 • Vi kommer följa en tysk serie och diskutera vad vi ser.
 • Genomgångar i grammatik
 • Till varje fredag är det glosläxa.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt prov 

Läxläsning:

Du får hemläxa varje vecka inför nästa fredagslektion. Träna på läxan genom att läsa och översätta texten som hör till glosorna.

Tips är att läsa högt antingen för dig själv eller någon annan! Använd gärna Övningsmästaren för att lyssna på texterna och träna på ord till kapitlen.

Material:

Till varje lektion ska du komma med penna, sudd, textbok, mapp, övningsbok, dator samt skrivhäfte.

Kap 3 Klamotten

Du kommer att lära dig:

Kläder

Priser

Han, hon, den, det

Vecka 3

Mål med veckan: Klädesplagg och priser

Vi läser igenom glosorna sid 21 i textboken tillsammans.

Tittar på Schnack!: Kleidung | UR Play + övningar

Skriv en liten text på svenska och beskriv vad du har på dig. Översätt sen till tyska. 

Repetition der, das, die. Övningsboken sid 25

Läxa till fred glosor sid 20- 21

Vecka 4

Planering utgår pga sjukdom

Vecka 5:

Mål med veckan: Priser och fraser kring att handla

Vi lyssnar, läser, översätter och pratar dialogerna i textbok sid 22- 23.

Läxa till fred glosor sid 100 

Vecka 6:

Mål med veckan: Bestämd artikel och personliga pronomen

Bestämd artikel och personliga pronomen genomgång sid 26 arbetsbok+ övning sid 27+ 28-29, 30

Repeterar textboken sid 23

Lyssnarövning sid 32 arbetsboken.

Vecka 7: 

Mål med veckan: Läsa och lyssna- träna strategier att förstå.

Lyssnar på texten sid 24. Läser och översätter. Berättar för varandra vad den handlar om.

Hörövningar sid 25 (textboken)+ hörövning sid 32 arbetsboken.

Vecka 8:

Mål med veckan: Repetera kap 3+ hörövning

Översätt texten sid 33 (arbetsboken).

Vecka 9:

Sportlov!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9