👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sam1a1 - VT2022 VO20B

Skapad 2022-01-19 17:55 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här hittar ni terminsplaneringen för VT2022 i kursen samhällskunskap 1a1. Mer info och material i Classroom.

Innehåll

Planering: 

 

 

Vecka:

Tisdag 

Torsdag

Info 

 2

 

Hemstudiedag/omprov

 

Intro: Nyheter

 

- Diskussion: vad hände 2021? 

 

- Rapports årskrönika 2021  med frågor. 

 

Vi inleder med ett kort moment om nyhetsåret 2021! 

3

Nyheter 

- Veckans podd: P3 dokumentär 

 

- Rapports årskrönika med frågor 

Nyheter 

1. Gemensam uppstart på meet kl. 8.30.

 

2. Eget arbete i Classroom: Nyhetsåret 2021. 

 

3. Återsamling 9.15 

F.o.m. torsdag går KTC över till distans. 

 4

Nyheter 

 

1. Gemensam uppstart på meet

 

2. Eget arbete i Classroom: Nyhetsåret 2021. 

 

Inlämning i Classroom. 

 

3. Återsamling på meet kl. 11.00 

 

4. Veckans podd! 

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. Genomgång: budget. 

 

 

2.. Övning i Classroom: Familjen Prytz fråga 1. 

 

3. Återsamling kl. 9.10. 

Tisdag 25 jan - inlämning av "Nyhetsåret 2021" i Classroom. 

 5

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. Veckans podd. 

 

2. Genomgång: tillgångar och skulder. 

 

3. Övning i Classroom: Familjen Prytz fråga 2.

 

4. Återsamling på meet. 

 

5. Övning: boende i Classroom.  

 

 

Privatekonomi 

 

1. Gemensam uppstart på meet. Uppföljning boende. 

 

2. Övning i Classroom: bilköp.  

 

3. Återsamling på meet kl. 9.10. 

 

 6

Privatekonomi 

 

- Veckans podd 

 

- Gör klart övningen "Bilköp" i Classroom. 

 

- Om du blir klar? Diskutera om och hur det är möjligt att kombinera klimat och ekonomi. 

 

Privatekonomi 

 

Presentation av uppgiften "Ekonomisk rådgivare". 

 

- Börja arbeta med budget. 

 

 7

Kunskapsdag 

 

Privatekonomi 

Ekonomisk rådgivare 

- Budget 

 

 8

Lov

Lov

 

9-11

APL

APL

 

12

Kriget i Ukraina

 

- Vad har hänt och vad händer? 

Privatekonomi 

Ekonomisk rådgivare

 - Tillgångar och skulder 

 

13

Privatekonomi 

 

 

 

Ekonomisk rådgivare

- Dator

- Sparande

 

 

 

Privatekonomi 

 

OBS: tid och plats! 

 

Tid: 10.00 - 10.50 

Sal: Mikrokosmos! 

 

Ekonomisk rådgivare 

- Ekonomiska råd & källor 

 

14

Privatekonomi 

 

Ekonomisk rådgivare  

 

- Spela in  & gör klart. 

Vad händer i Ukraina?

 

- Filmklipp 

- Gruppdiskussioner om konsekvenser.  

Inlämning: ekonomisk rådgivare 5 april.   

15

Lov

Lov

 

16

 

Konsumenträtt - intro

 

Vad är konsumenträtt? 

 

Diskussion: konsumentfrågor 

 

Genomgång: konsumenträtt

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom. 

 

 

Konsumenträtt 

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Konsumenträtt 

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom.  

 

Konsumenträtt 

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom.  

 

 

 

 

18

Konsumenträtt 

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom.  

 

Inlämning: konsumenträtt 8 maj. 

 

Konsumenträtt 

 

Uppgift: konsumenträttigheter i Classroom.  

 

 

Inlämning: konsumenträtt 8 maj. 

 

 

Inlämning konsumenträtt: 8 maj.  

19

Valet 2022

Valet 2022

 

 

- Partier 

- Valkompass 

- Partiuppgift 

(Classroom)

- Nyhetsuppdatering: Nato 

- Partiuppgift 

(Classroom) 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Valet 2022

 

- Nyhetsuppdatering: NATO

 

- Partiuppgift 

(Classroom) 

 

Inlämning: 17 maj 

 

Podd

 

- Presentation av upplägget.

 

- Lyssna på podd. 

 

Ta med hörlurar! :) 

 

 

 21

 Podd

 

 

- Lyssna på podd. 

 

Ta med hörlurar! :) 

 Ingen lektion

 

22

Podd

-       diskussion

Podd

-       diskussion

 

 23

 

 

 

 

 

 

 

I Classroom hittar du mer info, uppgifter och material. 

Uppgifter

  • Diskutera podden - grupper och tider

  • Inlämning (sam1a1) Konsumenträtt

  • Inlämning (sam1a1) Ekonomisk rådgivare

Matriser

Sam
Privatekonomi - Ekonomisk rådgivare

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Budget, tillgångar och skulder
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Ekonomiska råd
Eleven ger ekonomiska råd och identifiera någon orsak och konsekvens. I presentationen diskuterar eleven översiktligt möjliga problem och lösningar. Eleven ger enkla argument för sina förslag.
Eleven ger ekonomiska råd och identifierar några orsaker och konsekvenser. I presentationen diskuterar eleven utförligt möjliga problem och lösningar. Eleven ger välgrundade argument för sina förslag.
Eleven ger ekonomiska råd och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I presentationen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga problem och lösningar. Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina förslag.
Källor och källkritik
I arbetet med privatekonomi kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med privatekonomi kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med privatekonomi kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Muntlig presentation
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i muntligt.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap muntligt samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap muntligt samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Sam
Konsumenträtt

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Konsumenträtt
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Analys
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka & presentera information
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.