👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet vt-22

Skapad 2022-01-20 10:08 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Denna termin ska vi spela teater, skapa rekvisita och utklädningskläder.

Innehåll

Estetisk verksamhet våren 2022

 

Konkretisering

Vi ska träna på att spela teater.

Vi ska träna på att utrycka olika känslor med minspel. 

Vi ska träna på att välja.

Vi ska träna på att följa en instruktion.

Vi ska träna finmotorik - klippa, limma, måla, sy på symaskin, böja ståltråd.

 

 

Varför är det viktigt för eleven?

Att skapa genom musik och drama kan hjälpa eleven att uttrycka sig på andra sätt än tal och skrift.

Att få känna tillfredställelse över något man skapat stärker elevens tilltro till sin egen förmåga.

Att stimulera elevens kreativitet kan hjälpa den att hitta sin identitet och känna tillhörighet.

 

Undervisning /arbetssätt 

Under terminen kommer vi att arbeta med olika former av drama. Vi kommer att utgå från en bok och skapa ett eget manuskript. Vi kommer att välja vilken roll vi vill spela och sedan skapa en utklädnad som passar för ändamålet, det kan exempelvis bli öron och svans. Vi väljer själva hur vi vill se ut, vilken färg och form vi tycker passar. Vi kommer även att skapa rekvisita och bakgrunder till vår scen. Vi kommer att leka olika dramalekar som charader för att träna oss på att spela en roll. Hur ser man ut när man är glad, ledsen, arg etc. I slutet av arbetsområdet kan vi förhoppningsvis spela upp vår teater för kompisarna, kan också hända att vi väljer att spela in en film istället beroende på hur läget ser ut.  

 

Hur stöttar vi eleverna? 

Eleverna erbjuds olika sätt att kommunicera, tecken, bliss, kommunikationskarta, bildstöd. I det skapande arbetet stöttas eleverna på olika sätt utifrån deras förmåga. Vissa elever har egna penslar och redskap för att de ska kunna arbeta mer självständigt.

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande under terminen. Varje lektion får du möjlighet att visa att du kan vara med och skapa olika saker. Du får välja färg och form på det du ska skapa. Du visar dina dramakunskaper genom att vara med och leka olika dramalekar och senare även när du spelar din roll i teatern.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9

Matriser

ES
Matris Estetisk verksamhet åk.7-9

Kunskapskrav

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Skapa
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden
Eleven kan sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.