👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöjungfrun Projektplan vt22

Skapad 2022-01-20 13:19 i 224611 Förskolan Sjötorget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer under våren att arbeta med vatten i dess olika former.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Då vi har sett att barnen har visat intresse för is har vi valt att arbeta vidare med vattnets olika former. 

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Vatten

 

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 För att följa barnens intresse och för att utveckla förståelse för vattnets olika former (fast, flytande, gas)

I varje delmoment kommer vi att samtala med barnen om vattnets egenskaper och hitta vägar att experimentera med det, utifrån barnens olika intressen.

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 Utveckla färdigheter kring vattnets kretslopp och ge de olika möjligheter till utforskande. Vår målsättning är att erbjuda barnen en lustfylld miljö för olika lärtillfällen.

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

I och med detta projekt kan vi göra barnen medvetna vattnets betydelse för jordens överlevnad.

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 Vi kommer erbjuda aktiviteter både ute och inne. För att göra barnen delaktiga kommer vi höra vad deras tankar om vattnets olika funktioner i olika temperaturer

Under varje vecka kommer vi på olika sätt arbeta med vatten och ta in barnens tankar kring hur vi kan arbeta framåt, på ett lustfyllt och lärande sätt. Innan varje projekttillfälle kommer vi att reflektera med barnen för att få deras tankar och idéer. 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 Skriv här

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 En del av barnen har påvisat att de har en viss förståelse för vattnets betydelse. Vi vill bredda deras kunskaper och göra barnen medvetna om vad vattnet har för betydelse för allt levande i vår omvärld.