👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8A Matte Direkt 8 Samband Kap 4 Särlaskolan

Skapad 2022-01-20 15:18 i Särlaskolan Borås Grundskola
kap 4 Matte Direkt 8 - Samband
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet ska man förstå vad samband är och tolka olika typer av samband. Vi ska kunna linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formel. Man ska kunna beskriva proportionella samband.

Innehåll

Vecka 4-10

Kap 4 Samband finns på sidorna  Blå: 152- 160, Grön: 138 - 147, Röd: 162- 166

Konkreta mål

Efter arbetsområdet ska du kunna

 • Beskriva vad samband är.
 • Tolka olika typer av samband.
 • Med hjälp av ord tabeller, grafer och formler beskriva
       - linjära funktioner
       - proportionaliteter
       - mönster
       - talföljder
 • Beskriva och använda räta linjens ekvation

 

Begrepp

 • X-axel
 • Y-axel
 • Tabell
 • Digram
 • Graf
 • Formel
 • Linjära samband
 • Proportionell
 • Proportionalitet

Arbetsformer

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med

 • gemensamma genomgångar
 • diskussion och uppgifter i grupp/helklass
 • enskild färdighetsträning

Redovisningsformer

Ev Individuella / gruppuppgifter

Diagnoser

Prov Del 1

Prov Del 2

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa problem med hjälp av matematik med lämpliga metoder.
 • hur du använder matematiska begrepp
 • använda olika metoder för att göra beräkningar
 • kunna redovisa dina tankar, beräkningar och slutsatser med matematikens uttrycksformer så att det är lätt, överskådligt och begripligt att följa dina argument och resonemang.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
8A Matte Direkt 8 kapitel 4 Samband Särlaskolan

Knappt - fortfarande svårt
OK - Klarar Blå kurs
Goda kunskaper - Klarar Grön kurs
Utmärkta kunskaper - Klarar Röd kurs
Du kan beskriva vad en samband är och tolka olika typer av samband
Du kan beskriva linjära samband med hjälp av tabeller
Du kan beskriva linjära samband med hjälp av formler
Du kan beskriva proportionella samband