👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3. planering "Detta är jag" VT-22

Skapad 2022-01-21 10:40 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
Färg möter musik genom "fötter"

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

Undervisning (Vad? Hur?) 

Vi lägger stort papper på golvet och lägger tallrikar med färgerna grön, blå, röd och gul på. Vi erbjuder barnen att ta av sig strumporna för att kunna utforska färgen med fötterna samt dansa till musiken. Vi kommer att använda oss av samma musik som vi gjorde när de fick möjligheten att utforska färg med händerna till musik. Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att synliggöra det enskilda barnets lärande och nyfikenhet.

 

Syfte (Varför?)

eftersom barnen visa intresse av att utforska färg med händerna är vi pedagoger nyfikna på vad som händer när vi erbjuder barnen att utforska med fötterna

 

 

Normer och värden

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på i

ndividnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Att barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

 

När vi ser att barnen stannar kvar i undervisningen då har vi hittat barnens intresse och behov.

 

Barnen samtalar och samarbetar.


I leken kan vi se tydligt barnens intresse och behov.Genom olika estetiska uttrycksformer arbeta med normer och värden genom att visa på hur vi tar hand om varandra och miljön.

 

Medforskande och lyhörda pedagoger som kan se vad barnen uttrycker och vad det är de intresserar sig för och vilka behov vi ser att de har för att kunna utforska vidare.


Ge förutsättningar att på olika sätt kunna utforska lera i olika typer av miljöer och sammanhang.

Omsorg, utveckling och lärande

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.När barnen visar omsorg för både barn och vuxna 

  • hjälper varandra

  • delar med sig

  • lyssnar på varandra

  • deltar

 

När vi kan se en progression hos barnet i dess arbete med leran.

 

När vi ser att barnen själva tar hjälp av estetiska uttrycksformer för att uttrycka sig på olika sätt.

Introducera olika estetiska uttrycksformer men även under resten av dagen.

 

Genom att medforskande och lyhörda pedagoger kan vi se vad barnen är i för utforskande just nu och hur vi kan utveckla deras lärande vidare.

 

Skapa lärmiljöerna efter barns behov och intressen.

 

Ge barnen tid, vara i liten grupp och upprepning.

Barns delaktighet och inflytande

Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen tar egna initiativ.

 

Att ge alla  barnen möjlighet att kunna vara delaktiga på sitt sätt och på sina egna villkor.

 

De uttrycker sina tankar på olika sätt och om vad de vill.

 

Språkar, kroppsspråket.

 

Prova på olika estetiska uttrycksformer flera gånger. Det är då vi får syn på vilket lärande barnet är i och vad de uttrycker i sitt utforskande.

 

Ge förutsättningar för barnen att uttrycka sig i olika lärmiljöer.

 

Att vi är lyhörda mot barnens idéer, tankar och åsikter och tar till vara på dessa för att planera projektet framåt.