👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrspedagogik-svenska v3-5 2022

Skapad 2022-01-21 12:12 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F
Det svenska språket är spännande på många sätt. Du lär dig läsa och skriva i skolan vilket kommer att ge dig många möjligheter att uttrycka dig. På ÄP lektionerna kommer du få arbeta utomhus i grupp för att träna på olika färdigheter. Du kommer få pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Innehåll

 • Detta kommer du få träna på
 • Sortera
 • Ordförståelse
 • Läsa lättare ord
 • Samarbeta
 • Prata inför grupp och lyssna på varandra och ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter.

Hur kommer du att lära dig

 • genom olika ordlekar
 • genom rörelse
 • genom att samarbeta i grupp
 • genom att lyssna på kamraterna och ta vara på andras kunskaper
 • genom att lyssna på korta genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -