👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk och fornnordisk religion

Skapad 2022-01-21 12:40 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Religionskunskap
Du få lära dig mer om samerna och deras tro. Du ska också få arbeta med berättelser från fornnordisk och samisk religion.

Innehåll

Du ska kunna:

 

 • beskriva några typiska drag för ursprungsfolkens religioner
 • berätta något ur de fornskandinaviska religioners berättelser och om deras gudar .
 • kunna redogöra för samernas  tro
 • kunna identifiera spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.

Vi kommer att arbeta så här:

Läsa texter och diskutera utifrån EPA

Se på filmer

Träna att jämföra, se likheter och skillnader.

Visa kunskap:

Du ska delta i diskussioner och samtal.

Du får ett skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6