👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val Tyska - åk 4

Skapad 2022-01-21 13:32 i Victoriaskolan Grundskolor
Elevens Val Tyska - åk 4
Grundskola 4 Moderna språk - elevens val
Språkinlärningen i årskurs 4 är en process som kräver kontinuerlig repetition. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser. Undervisningen i ämnet tyska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Läsa och förstå enkla dialoger och texter som handlar om vardagliga situationer, intressen, personer och platserKommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Föra mycket enkla samtal, dialoger
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva mycket enkla korta texter och dialoger
 • Förstå mycket enkel muntlig och skriftlig information
 • Öva uttal, intonation, stavning och enkel grammatik (ordklasser substantiv, verb, adjektiv / satsbyggnad)
 • Träna enkla språkliga strategier för att dela i samtal t.ex. frågor, be om hjälp, be om ursäkt
 • Lära sig fakta om Tyskland, Österrike, Schweiz; om ländernas kultur, och am aktuella händelser 
 • Lära sig om likheter och skillnader mellan den svenska och tyska kulturen 
 • Läsa sagor, berättelser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Olika sätt att söka och välja texter från internet och andra medier, och granska dessa
 • Öka medvetenhet om inlärning (olika inlärningsmetoder t.ex. glosinlärningen)

   

Arbetsområden  (arbetstempot anpassas allt eftersom) 

 • likheter mellan svenska & tyska språket
 • enkla fakta, historia, levnadsvillkor och aktuella händelser i målspråksländerna
 • hälsnings- och artighetsfraser
 • att presentera sig för någon i form av en dialog 
 • siffror 1-50 / 1-100
 • färger
 • veckodagar, månader, årstider, traditioner
 • familjen / släktingar 
 • djur
 • alfabetet
 • vädret
 • klockan
 • fritidsaktiviteter
 • kläder
 • min kropp
 • mat 
 • grammatik: ordklasser, statsbyggnad
 • stavning 

 Undervisning - hur vi kommer att arbeta:

 • Muntlig kommunikation på målspråket
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter 
 • Hörövningar, lekar och titta på filmer
 • läxförhör / glosförhör, vid behov extra träningsmaterial och anpassade (hem)uppgifter
 • Projekt / inlämningsuppgifter / presentationer

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger / användning av ett enkelt språk / tala sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom bekanta ämnesområden.
 • presentera sig såväl muntligt som skriftligt med stegvis utökat ordförråd
 • kunna föra en enkel dialog kring utvalda temaområden 

 

 

 

 

Källa ingressbild: https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/bfi/deutsch_lernen/vwv-sprachkurse.de (21-01-18)

Matriser

M1
Tyska Elevens val - bedömningsmatris åk 4

godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det eleven säger.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommunicera skriftligt anpassat för årskursen
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det eleven skriver. Gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Visar variation i ordförrådet och kan i någon mån anpassa sina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta sina texter och förbättra dem.
Ny aspekt

Ny rubrik

godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper