👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarutveckling Projektplanering 3

Skapad 2022-01-21 14:08 i 182361 Förskolan Trädgården Stockholm Farsta
Förskola
Vi arbetar för en hållbarutveckling som gynnar vår planet i framtiden.

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Vi jobbar med hållbar utveckling då det är ett övergripande projekt i Hökarängen. Våra barn har intresse för djur och natur och vi har därför valt att fokusera oss mot den ekologiska hållbara utvecklingen med att ta vara på vår natur och att inte förstöra och skräpa ner. Vi jobbar också med den ekonomiska hållbarheten genom att återanvända och återbruka. Just nu återbrukar vi mycket i materialet papp.

 

Varför (syfte):

Vårt syfte med vårt arbete är att barnen ska få lära sig vad hållbarhet innebär och vi vill att barnen ska få en tidig förståelse för hur vi hushåller med jordens resurser. Att vi inte skräpar ner i vår natur för att det blir dåligt för djuren och naturen. Att barnen lär sig redan från tidig ålder ger sedan medvetna vuxna och att det sitter i ryggmärgen hur vi alla kan agera och bidra för en hållbarutveckling.

 

Hur (metod):

 Vi startade i projektet med att introducera för barnen ett Soppsamlar monster vid namn Kompostina. Kompostina är med i våra vardagliga rutiner då vi källsorterar våra matrester och fruktskrutt varje dag på förskolan. Vi pratade om att kompostina gillar matrester och att det sedan blir kompost. Vi började också prata om att även maskar precis som kompostina gillar till exempel äppelskrutt och lever i jorden. Då började barnen intressera sig mycket för maskar och vi upptäckte en sång om Masken Sigge. Vi skapade sedan en egen kompost tillsammans med barnen. Vi plockade löv och jord och letade maskar. Vi lämnade fruktskal i komposten som vi har följt för att se vad som hände med skalen. Vi har också skapat egna maskar i lera och undersökt hur maskar ser ut och känns.  Vi har också haft skogsdagar då vi gått till skogen för att plocka upp skräp som vi hittar. Barnen har varit duktiga att förstå att man inte kastar skräp i naturen, ibland hittar barnen skräp och uppmärksamma oss pedagoger direkt att de hittar och vill då kasta det i en papperskorg direkt.

Vi har även läst sagor om naturen och om ned skräpning. Vi har hittat sånger och även använt oss av digitala verktyg för att visa barnen korta klipp. Bland annat då sången om Masken Sigge och Kompostinas sång. Men också andra korta pedagogiska klipp om nedskräpning och sopsortering.

 Nu har vi även introducerat en av Kompostinas vänner vid namn Pappis. Pappis gillar pappkartong, mjölkpaket, äggkartonger, toarullar och papppåsar. Med papp kan man återbruka väldigt mycket och skapa många saker. Barnen har tankar och ideer om vad vi kan göra med Papp.  Bland annat har vi skapat kikare av toarullar och skapat en tavla utav papp.

Vi kommer framöver introducera fler sopsamlarmonster en och en. Det finns bland annat plastispappis, glasklara och prassel. Med dessa är tanken att vi ska introducera för barnen om sortering och vikten av att sortera vårt skräp men också lära barnen hur vi kan återbruka material. Vi har tänkt att vi ska fortsätta med våra städdagar, då vi går ut i naturen och samlar skräp och sedan pratar om skräpet, hur nedskräpning av naturen ger en stor påverkan på vår miljö samt skapar dåliga förhållande för djuren i skogen. Med Digitala verktyg kan vi med vår projektor kolla på olika klipp som är kopplade till projektet och handlar om bland annat skräpplockning, källsortering och återbruka. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18