👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering franska åk 6, vt 2022 v. 2-15

Skapad 2022-01-21 15:21 i Björkvallsskolan Uppsala
Planering ht 18 v. 45-51 åk 6. Läromedlet Chez nous1.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
On apprend le français! Vi lär oss franska genom att läsa texter, samtala, lyssna på berättelser och samtal, sjunga, skriva och presentera olika ämnen för varandra.

Innehåll

Hur arbetar vi på lektionerna?

På fransklektionerna arbetar vi med läromedlet Chez nous 1.
Planeringen visar vilka kapitel vi jobbar med under varje vecka samt vad som är veckans läxa och när bedömningsuppgifter är inlagda. Vi gör också annat, t.ex. ser olika videoklipp, sjunger olika franska sånger, lär oss om kultur, städer och landskap i olika delar av Frankrike m.m.

På läromedelsförlagets hemsida finns alla texter inlästa så att man kan lyssna hemifrån. Dessutom finns där ord och övningar till de olika kapitlen. En bra vana är att använda sig av denna hemsida vid läxläsning.

Se länk: https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/8

 

Läxor och studieteknik

Nu har alla hunnit bekanta sig något med franskan och skaffa sig några grundläggande kunskaper vad gäller ord och grammatik. Förhoppningsvis har alla också fått in en studieteknik där ord och grammatik repeteras så att alla bygger upp en bra grund. Det är skälet till att vi har läxor. För att lära sig ett nytt språk krävs mycket repetition och eftersom vi enbart har lektion 80 min/vecka är det bra att öva fler gånger på egen hand. Hellre ofta och kort än en gång länge. Då sätter sig kunskaperna lättare i långtidsminnet. Läxorna är till fredagar.

 

Bifogat som uppgift finns planeringen för v. 2-15 2022. 

 

Bedömning

 

Lektionsdeltagande och enskilda uppgifter är hjälp som underlag för bedömning men vi har också planlagda bedömningstillfällen för läsförståelse, hörförståelse samt muntlig och skriftlig förmåga (se planering).

Uppgifter

 • Planering vt 2022 (v. 2-15)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.