👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO VT22

Skapad 2022-01-21 16:01 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering i SO VT22.

Innehåll

VT 22 SO ÅK 4-6

 


Geografi: Sverige, Europa och världen samt kartan.
Samhällskunskap: Ekonomi och politik. Säkerhetsläget i världen.
Religion: Hinduismen. Identitet, livsfrågor och etik.
Historia: Den nya tiden, 1800-talet och framåt 

 

Ämne: Blandade ämnen inom de samhällsorienterade ämnena
Tema: Olika teman varje vecka
Tidsperiod: Återkommande varje vecka
Hur: Jag högläser för eleverna från fakta- och skönlitterära böcker som kan kopplas till de samhällsorienterade ämnena. Varje vecka går vi igenom “veckans nyheter” utifrån vad som är aktuellt på nyheterna just nu. Vi tittar på lilla aktuellt skola och besvarar nyhetsquiz. Eleverna får spela elevspel och skolplus med spel som är inom de samhällsorienterade ämnena genrer.
Vi kommer även att samtala om säkerhetsläget i världen som vi befinner oss just nu i.
Lektion: Fredagar med åk 6 separat och åk 4-5 tillsammans. 

 

Ämne: Samhällskunskap
Tema: Samhällsresurser och fördelning
Tidsperiod: Vecka 3-7
Hur? 

 • Mindmap- skriv ordet EKONOMI på tavlan och låt barnen säga vad de tänker på (10 min).

 • Att hantera pengar PowerPoint 

 • Ur play: Här kommer kungen, se på avsnitten “pengar” och “lön”. (20 min). 

 • “Koll på pengarna - Konsumentverket” Läsa/lyssna s. 12, 14-18, 20-21 och 24 (10 min)

 • Här kommer kungen “skatt” 

 • Elevspel.se “ekonomi”

 

Lektion 2

 • Genomgång “egen budget”

 • Grupparbete “egen budget”

 

Lektion 3

 • “Egen budget”

 • De som blir klara “Se resterande avsnitt av: Här kommer kungen”. 

 

Lektion 4

 • Redovisningar av grupparbete 

 

Lektion 5

 • Inför läxförhör “privatekonomi” 

 

Lektion 6

 • Läxförhör 

Lektion: Torsdagar med åk 4-5 och tisdag/fredag med åk 6

 

Lgr11 Samhällskunskap
Syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är ekonomiska aspekter centrala.
Centralt innehåll:

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  (Kursplanen i samhällskunskap). 

 

Ämne: Religion
Tema: Identitet, livsfrågor och etik
Tidsperiod: 8-9
Hur: Vi för diskussioner tillsammans och i grupp. Eleverna får arbeta mycket tillsammans med att diskutera identitet, livsfrågor och etik.
Lektion: Fredagar med åk 6 separat och åk 4-5 tillsammans. 

 

Lgr11 Religion

Syfte:
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.


Centralt innehåll: 

 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Ämne: Religion
Tema: Hinduismen
Tidsperiod: Vecka 11-15
Hur: Vi utgår ifrån läroboken och läser både tillsammans och enskilt. Vid gemensam läsning har vi diskussioner kring det vi läser. Eleverna får sedan arbeta med frågeblad. Vi tittar på kortfilmer tillsammans som vi sedan diskuterar. Vi avslutar med att eleverna får rita en bild med koppling till arbetsområdet. De får sedan muntligen presentera sin bild och berätta om den.
Lektion: Torsdagar med åk 4-5 och tisdag/fredag med åk 6

 

Lgr11 Religion 

Syfte
Analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

Centralt innehåll
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduismen.
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
Begreppen religion och livsåskådning.Ämne: Historia
Tema: Den nya tiden, 1800-talet och framåt
Tidsperiod: Vecka 17-19
Hur: Vi utgår ifrån läroboken och läser både tillsammans och enskilt. Vid gemensam läsning har vi diskussioner kring det vi läser. Eleverna får sedan arbeta med frågeblad. Vi tittar på kortfilmer tillsammans som vi sedan diskuterar. Elevernas kunskaper bedöms kontinuerligt under arbetsområdet men även med en skrivuppgift.
Lektion: Torsdagar med åk 4-5 och tisdag/fredag med åk 6

 

Lgr11
Syfte
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll
Exempel på hur 1800-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Hur historiska personer och händelser, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Tidsbegrepp samt olika syn på deras betydelser.

 

Ämne: Geografi

Tema: Kartkunskap 

Tidsperiod: 20-23

Hur: Åk 4 fokuserar på Sverige, åk 5 på Sverige och Europa och åk 6 på världen. Vi arbetar med kartboken. 

Lektion: Torsdagar med åk 4-5 och tisdag/fredag med åk 6

 

Lgr11
Syfte
Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.


Centralt innehåll
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.