👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENG VT22

Skapad 2022-01-21 16:04 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering i ENG.

Innehåll

Terminsplanering

Engelska 

17 A, VT 22

Onsdag

Fredag

Övrigt 

Vecka:

 

 

 

2

Studiedag

Göra klart lektion

 

3

Göra klart lektion

Göra klart lektion

 

4

Göra klart lektion

Göra klart WB intro, ch 1-9 + roundup 

 

5

TB ch 10
Lost in space

WB ch 10

 

6

TB ch 11
Lost in space

WB ch 11

 

7

TB ch 12
Lost in space

WB ch 12

 

8

Tester

Roundup

 

9

Tester

Göra klart ch 10-12 + roundup

 

10

LOV

LOV

LOV

11

TB ch 13
Lost in space

WB ch 13

 

12

TB ch 14
Lost in space

WB ch 14

 

13

TB ch 15
Lost in space

TB ch 15
Lost in space

 

14

Kahoot

Roundup

 

15

TB ch 10
Lost in space

Göra klart WB ch 13-15 + roundup

 

16

LOV

LOV

LOV

17

FILM

FILM

 

18

Kahoot

Göra klart i WB
De som blir klara kan arbeta med extra sidorna längst bak i boken

 

19

Bänkbok
Elevspel / skolplus 

Extra sidor

 

20

Spela spel

Lost in space

 

21

Ordgömmor

Extra sidor

 

22

Muntliga övningar

Kahoot 

 

23

National-
dagen

FILM 

 

24

 •  
 •  

 

 

Engelska 17a, HT 21


TB = New what`s up textbook, eleverna får möta olika typer av engelska texter och stegvis utveckla sin förmåga. 

WB = new what`s up workbook, förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till textbook.
Ett kapitel i TB och WB kallas för “Unit”. Varje unit består av tre delkapitel som avslutas med “Roundup” (ett test som testar det eleverna fått lärt sig).

Bänkbok = Det finns fakta- och skönlitterära böcker på engelska som eleverna kan läsa när de arbetat klart i WB.

 

Elevspel/Skolplus = Eleverna får spela olika engelska spel online. 

 

Film och lost in space = eleverna ska känna till tydlig talad engelska från olika medier, exempelvis film. 

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  TB med mera. 

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  Eleverna kommer att kommunicera det i större utsträckning i årskurs 5-6.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  TB och WB. 

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  TB och WB. 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  Film och TB.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  TB och WB. Elevspel.

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  TB, WB och film.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  Film och bänkbok. 

 • Sånger, sagor och dikter.
  Textbook och film. Dikter är något vi behöver arbeta med HT 22.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  Det får eleverna möta i större utsträckning i åk 5-6. 

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  Det behöver vi arbeta med under HT 22.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  Textbook och film. Elevspel. Kahoot. 

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  Film, TB och WB. 

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  TB och WB. 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  TB. 

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  Eleverna behöver lära sig fler grunder i engelskan innan vi går vidare till denna punkt. 

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  TB. 

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  Eleverna får arbeta med det i TB och WB, men kommer att befästa denna punkt ytterligare när de har utvecklat sitt engelska språk.