👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV VT22

Skapad 2022-01-21 16:05 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering SV VT22.

InnehållTerminsplanering

Svenska

17 A, VT 22

Måndag

Tisdag

Torsdag

Övrigt

Vecka:

 

 

 

 

2

Studiedag

Bänkbok

Elevspel

Bänkbok
Zig, zag
Högläsning

 

3

Veckans ord kap 17

Ordgåtor

UR: Skriv-
bolaget
Elevspel
Högläsning

 

4

Förhör kap 17
Veckans ord kap 18

ZOOM s. 56-63 i Fablernas värld 

BUMS s. 16 textbok

 

5

Förhör kap 18
Veckans ord kap 19

ZOOM s. 56-63 i Fablernas värld

BUMS s. 17 textbok

 

6

Förhör kap 19
Veckans ord kap 20

ZOOM s. 56-63 Verkliga och fantastiska djur 

BUMS s. 18 textbok

 

7

Förhör kap 20
Veckans ord kap 21

ZOOM s. 56-63 Verkliga och fantastiska djur 

BUMS s. 19 textbok

 

8

Förhör kap 21
Veckans ord kap 22

ZOOM s. 67-85 Vild, vildare, vildast

UR: Skriv-
bolaget
Elevspel
Högläsning

 

9

Förhör kap 22
Veckans ord kap 23

ZOOM s. 67-85 Vild, vildare, vildast

Framtidsval

 

10

LOV

LOV

LOV

LOV

11

Förhör kap 23
Veckans ord kap 24

ZOOM s. 92-101 Ordning bland orden på jorden 

Filmen “Luckan”

 

12

Förhör kap 24
Veckans ord kap 25

ZOOM s. 92-101 Ordning bland orden på jorden 

Framtidsval

 

13

Förhör kap 25
Veckans ord kap 26

ZOOM s. 104-109 Vad har hänt?

Läsförståelse A

 

14

Förhör kap 26
Veckans ord kap 27

ZOOM s. 104-109 Vad har hänt?

Läsförståelse A

 

15

Förhör kap 27
Veckans ord kap 28

ZOOM s. 110-117 Poesi

Skär-
torsdagen 

 

16

LOV

LOV

LOV

LOV

17

Tema: Ordklass. 

Tema: Ordklass. 

Högl. 

Tema: Ordklass. 

18

Tema: Berättelseskrivande 


Berättelse
skrivande
Högl. 

Tema: Berättelse
skrivande 

Tema: Berättelse
skrivande 

19

Veckans ord kap 29

ZOOM s. 110-117 Poesi

Skriva klart berättelser

H4

20

ZOOM s. 136-144

ZOOM s. 118-125 En resa till landet annorlunda

Zig, Zag

H4

21

ZOOM s. 136-144

ZOOM s. 118-125 En resa till landet annorlunda

Kristi himmelfärd

 

22

Läsförståels A

ZOOM s. 128-135 Hur går du klädd?

Läsförståelse A

 

23

National-
dagen

ZOOM s. 128-135 Hur går du klädd?

Zig, Zag

 

24

Göra klart lektion

Göra klart lektion

Skol-
avslutning

 

 

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Bums läsförståelse, läsförståelse A och ZOOM. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Vi kommer att skriva berättelser. 

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Berättelseskrivande. 

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Eleverna får träna sin handstil när de skriver för hand i våra olika läromedel i svenskämnet. Eleverna får arbeta med redigering och digitala verktyg under VT 2022.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Eleverna arbetar med ovanstående punkt i veckans ordkunskap och ZOOM. 

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Elevspel.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Eleverna behöver arbeta med ovanstående punkt HT 2022.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Samtliga elever kan tala om vardagliga ämnen i sitt muntliga berättande. Eleverna behöver ha muntliga presentationer under HT 2022.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  ZOOM och BUMS samt högläsningsböcker. 

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  ZOOM och BUMS. 

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Vi hade tema barn-och ungdomsförfattare HT21. 

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  BUMS, Zig, Zag och ZOOM. 

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Eleverna får möta olika program från UR och NE utifrån aktuella teman.

 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Framtidsval.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Eleverna behöver arbeta med det under HT 2022. 

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Veckans ordkunskap.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Vi kommer att diskutera ovanstående punkt muntligt tillsammans. 

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Vi hade tema källkritik HT21.

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Vi behöver arbeta med detta under HT21.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleverna arbetade med med informationssökning och källkritik HT21.