👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap och företagande

Skapad 2022-01-21 17:11 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Företagsekonomi
Ute på arbetsplatsförlagt lärande får du prova dina teoretiska kunskaper praktiskt. Du kommer också att få lära dig en massa nya saker. Beroende på var man gör sin GLA/praktik så varierar arbetsuppgifterna. På samma sätt varierar inlämningsuppgifterna individuellt mellan elever som läser samma kurs både i omfattning och frekvens styrt av vad man kan examinera ute på sin APL plats.

Innehåll

Vecka

Datum

Dag

 

Vecka

Datum

Dag

 

37

13-sep

måndag

APL

5

31-jan

måndag

APL

14-sep

tisdag

APL

01-feb

tisdag

APL

15-sep

onsdag

APL

02-feb

onsdag

APL

16-sep

torsdag

APL

03-feb

torsdag

APL

17-sep

fredag

APL

04-feb

fredag

APL

40

04-okt

måndag

APL

8

21-feb

måndag

APL

05-okt

tisdag

APL

22-feb

tisdag

APL

06-okt

onsdag

APL

23-feb

onsdag

APL

07-okt

torsdag

APL

24-feb

torsdag

APL

08-okt

fredag

APL

25-feb

fredag

APL

41

11-okt

måndag

APL

9

28-feb

måndag

APL

12-okt

tisdag

APL

01-mar

tisdag

APL

13-okt

onsdag

APL

02-mar

onsdag

APL

14-okt

torsdag

APL

03-mar

torsdag

APL

15-okt

fredag

APL

04-mar

fredag

APL

42

18-okt

måndag

APL

13

28-mar

måndag

APL

19-okt

tisdag

APL

29-mar

tisdag

APL

20-okt

onsdag

APL

30-mar

onsdag

APL

21-okt

torsdag

APL

31-mar

torsdag

APL

22-okt

fredag

APL

01-apr

fredag

APL

43

25-okt

måndag

APL

14

05-apr

tisdag

APL

26-okt

tisdag

APL

06-apr

onsdag

APL

27-okt

onsdag

APL

07-apr

torsdag

APL

28-okt

torsdag

APL

08-apr

fredag

APL

29-okt

fredag

APL

17

25-apr

måndag

APL

45

08-nov

måndag

APL

26-apr

tisdag

APL

09-nov

tisdag

APL

27-apr

onsdag

APL

10-nov

onsdag

HA Teori

28-apr

torsdag

APL

11-nov

torsdag

APL

29-apr

fredag

APL

12-nov

fredag

APL

18

02-maj

måndag

APL

47

22-nov

måndag

APL

03-maj

tisdag

APL

23-nov

tisdag

APL

04-maj

onsdag

APL

24-nov

onsdag

APL

05-maj

torsdag

APL

25-nov

torsdag

APL

06-maj

fredag

APL

26-nov

fredag

APL

19

09-maj

måndag

APL

49

06-dec

måndag

APL

10-maj

tisdag

APL

07-dec

tisdag

APL

11-maj

onsdag

APL

08-dec

onsdag

APL

12-maj

torsdag

APL

09-dec

torsdag

APL

13-maj

fredag

APL

10-dec

fredag

APL

20

16-maj

måndag

APL

2

11-jan

tisdag

APL

17-maj

tisdag

APL

12-jan

onsdag

APL

18-maj

onsdag

APL

13-jan

torsdag

APL

19-maj

torsdag

APL

14-jan

fredag

APL

20-maj

fredag

APL

 

21

23-maj

måndag

APL

24-maj

tisdag

APL

25-maj

onsdag

APL

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  För  -
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
  För  -
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
  För  -
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
  För  -
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation.
  För  -
 • Försäljningsteknik och argumentation.
  För  -
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
  För  -
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
  För  -
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
  För  -
 • Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.
  För  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  A
 • Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  C
 • Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
  För  E
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
  För  A
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
  För  C
 • Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
  För  E
 • Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  A
 • Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  C
 • Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
  För  E
 • Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
  För  A
 • Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
  För  C
 • Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
  För  E
 • Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  A
 • Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  C
 • Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
  För  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  För  E

Matriser

För
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0

E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Avtal och lagar
Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Starta företag
Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
Affärsplan
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång.
Affärsmässig presentation
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
Arbete enligt affärsplanen
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen.
Administration
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Identifiera problem
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Grupprocess och ledarskap
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Nätverkens betydelse
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Utvärdering och ekonomisk uppföljning
Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning.
Arbetsprocessen
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
Företagsekonomiska begrepp och metoder
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Utvärdering av egen insats
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

För
Utvecklingsmatris APL

Kursplan

På väg mot
Grundläggande
Utförliga beskrivningar
I hög grad utförliga beskrivningar
Förmåga 1
Försäljningsteknik och argumentation. Säljpsykologi och motivationsträning, den egna säljstilen och hur man använder sina resurser på bästa sätt.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Elev kan visa på att den till viss del förstår säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår till viss del vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Eleven beskriver med enkla ord.
Elev kan visa på att den förstår begreppet säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Elev lämnar en utförlig beskrivning.
Elev kan visa på att den förstår begreppet säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Elev lämnar en i högre grad utförlig beskrivning.
Förmåga 2
Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde. Produktkunskap och branschkunskap inom valt verksamhetsområde.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 3
Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 4
Datoranvändning och relevanta datorprogram inom valt verksamhetsområde.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 5
Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 6
Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 7
Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 8
Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde. Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 9
Ledarskap, roll och uppgifter, konflikthantering, personalfrågor, entreprenörskap, eget företagande, praktisk butiksdrift, personalfrågor, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar, behöver stöd för att kliva fram själv.
Förmåga 10
Att utvärdera eget arbete och resultat. Att bedöma den egna förmågan och situationens krav. Att samverka med andra och kommunicera på ett kundanpassat sätt.
Klarar ej av ännu att utvärdera eget arbete och resultat, eller att bedöma den egna förmågan och situationens krav. Samverkar med andra och kommunicerar endast vid tillfrågan.
Eleven utvärderar eget arbete och resultat, bedömer den egna förmågan och situationens krav. Detta gör eleven med enkla ord. Eleven samverkar och kommunicerar med kunder och medarbetare.
Eleven utvärderar eget arbete och resultat, bedömer den egna förmågan och situationens krav. Detta gör eleven med utförliga beskrivningar. Eleven samverkar och kommunicerar med kunder och medarbetare.
Eleven utvärderar eget arbete och resultat, bedömer den egna förmågan och situationens krav. Detta gör eleven i högre grad med en utförlig beskrivning. Eleven samverkar och kommunicerar med kunder och medarbetare.