Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering och matris i musik årskurs 4-6 Stora Högaskolan Lgr11

Skapad 2012-05-16 17:51 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Musik
Det här är en planering över vad vi kommer att arbeta med i årskurs 4-6 i ämnet musik. /Weronica

Innehåll

Planering musik årskurs 4

Årskurs 4

Sång

 • Olika former av sång/röster i olika genrer. 
 • Röstvård

Intrumentkunskap:

 • Intro gitarr, bas, tagentinstrument 
 • Slagverk 
 • Into ackordspel

Musikteori:

 • Instrumentkunskap: stråk-, blås-, sträng-, tagent-, slagverksinstrument
 • Grafisk notation
 •  Folkmusik

Musiklyssning:

Intro musiklyssning

Planering musik årskurs 5

Sång:

 • Olika former av sång/röster i olika genrer.
 • Röstvård

Intrumentkunskap:

 • Fördjupning gitarr, bas, tangentinstrument
 • Slagverk 
 • Intro melodispel 
 • Fördjupad ackordspel

Musikteori:

 • Hörselvård
 • Musiksymboler 
 • Notation 
 • Ackordbeteckningar 
 • Vers 
 • Refräng 
 • Konstmusik 

Musiklyssning:

 • Fördjupad musiklyssning 
 • Eget skapande grupp/enskilt: Musik i samspel med bild, text, dans 
 • Framträdande som dokumenteras genom film eller inspelning

Planering musik årskurs 6

Sång:

 • Olika former av sång/röster i olika genrer. 
 • Röstvård 

Intrumentkunskap:

 • Ytterligare fördjupning gitarr, bas, tangentinstrument slagverk melodispel 
 • Ytterligare fördjupad ackordspel 
 • Gehörsmusicerande röst/instrument: ackordföljder, perioder, kompmodeller 

Musikteori:

 • I samband med eget skapande: rytm, klang, dynamik, tonhöjd, tempo,  perioder,  taktarter 
 • Populärmusik 

Musiklyssning:

 • Fördjupad musiklyssning

Eget skapande grupp/enskilt:

 • Digitala verktyg (Garageband)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikmatris musik lgr 11. Kunskapskrav i slutet av åk 6. Stora Högaskolan

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Denna matris används i slutet av årskurs 6.
Betyg E motsvarar gamla G eller betyget 3
Musicerande och musikskapande
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi­, bas­ och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackord­ instrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi­, bas­ och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackord­ instrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela en enkel anpassad me­ lodi­, bas­ och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ack­ ordinstrument och byter då ack­ ord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Musikens verktyg
Eleven kan, utifrån egna musi­kaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musika­ liska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musi­kaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan föra enkla reso­nemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instru­mentgrupper.
Eleven kan föra utvecklade re­ sonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka män­niskor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på in­ strument från olika instrument­ grupper.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka män­niskor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska ka­ raktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: