Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Create a movie about an English Speaking country

Skapad 2012-05-16 21:14 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
For the last period of the term we will work in groups with your creativity, practicing your oral skills (muntliga förmåga).
Grundskola 6 Engelska

For the last period of the term we will work in groups with your creativity, practicing your oral skills (muntliga förmåga).

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

The lessons (undervisningen) - How you will work

You will create a movie with your group. It´s only you imagination (fantasi) and creativity that sets the limit (nivån)! :) Make sure you use your time well and plan your work so you hand in on time!

 1. Plan your movie with your group. Plan what to do each lesson, and how to do it. The movie has to be based on the theme; Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i områden där engelska används.
 2. Chose an English speaking part of the world, for example Great Britain, U.S.A., Australia or Canada.
 3. Google for information about for example; (write down the facts you find)
  - facts from your chosen country, like money,languages,history,landscape
  - something that is typical for that country
  - how young people like yourself live their everyday-life;
  what they do on their spare-time, what do they do on weekends etc.
  - what kind of food they eat, what the school is like
  - what tourists absolutely should see
 4. Compare the facts you find about your chosen country to Sweden. Similarities/differencies (likheter/skillnader)
 5. Now use your facts and your thoughts about similarities/diffrencies, to write a script (manus) for your movie that tells others about your chosen country.
 6. Plan; How will we do the movie? Who´s saying what? Write a script!
 7. Practice what to say!
 8. Record on the Ipad.

Assessment (bedömning) What I look at + Kunskapskrav år 6

- hur väl du gör dig förstådd när du pratar engelska

E Du kan muntligt formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan göra dig förstådd på engelska, så även en engelskspråkig person förstår det du säger.

C Du kan muntligt formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett flyt i det du berättar.

A Du kan muntligt formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett flyt i det du berättar och det finns en röd tråd.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  C 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: